ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАЖУ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Вікторія Олександрівна Стремецька ЧДУ ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

соціальна робота, патронаж, пенітенціарна установа, ХІХ – початок ХХ століття

Анотація

Статтю присвячено такій актуальній для соціальної роботи проблемі як
патронаж звільнених із пенітенціарних установ. Показано, як патронажна
діяльність була побудована в різних країнах у ХІХ – на початку ХХ ст. Приділено увагу аналізу як практики, так і теорії цього процесу в зазначений період

Біографія автора

Вікторія Олександрівна Стремецька, ЧДУ ім. Петра Могили

Кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Люблинский П.И. На смену старого права / П.И. Люблинский. – Петроград, 1915. – 440 с.

Фельдштейн Г.С. Патронат. Его необходимость и принципы организации / Г.С. Фельдштейн. – Спб.: Сенатская

типография, 1900. – 56 с.

Дриль Д.А. Наши исправительно-воспитательные заведения и вопросы исправительного воспитания / Д.А. Дриль //

Журнал министерства юстиции. – 1898. – № 9. – С. 101-149.

Лучинский Н.Ф. Правила патроната над тюремными выпущенниками / Н.Ф. Лучинский. – Спб., 1912. – 43 с.

Гогель С.К. Вопросы уголовного права, процесса и тюрьмоведения: Собрание исследований / С.К. Гогель. – Спб.: Тип.

т-ва «Обществ. польза», 1906. – С. 609-633.

Фойницкий И. Патронат в России и за границей / И. Фойницкий // Вестник Европы. – 1878. – Февраль. – С. 640-671.

Демченко Г.В. Общества патроната – их возникновение и распространение, устройство и деятельность / Г.В. Демченко. –

Б.М.: Б.и. [1919], 23, 19 с.

Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи вирішення / О.В. Беца. – К.: «Сфера», 2003. –

с.

Лагодіна Д.С. Історичний досвід допомоги людям, звільненим з місць позбавлення волі / Д.С. Лагодна // Наукові праці:

Науково-методичний журнал. – Т. 97. Вип. 84. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. –

С. 69-72.

Павлова И.П. Тюрьма и благотворительность в Российской империи второй половины XIX – начала ХХ вв. /

И.П. Павлова // Благотворительность в России. Исторические и социально-экономические исследования. – СПб.: «Лики

России», 2003. – С. 22-40.

Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России / П.В. Власов. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – 443 с.

Шпак В. Реабілітаційна діяльність зарубіжних і вітчизняних виправно-виховних закладів у ХІХ – на початку ХХ ст. /

В. Шпак. – Полтава, 2005. – 129 с.

Мишина Е.В. Патронат над несовершеннолетними в дореволюционной России / Е.В. Мишина // История государства и

права. – 2002. – № 1. – С. 10-14.

Селянина В.В. Исторические аспекты социального патроната несовершеннолетних правонарушителей в России /

В.В. Селянина. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://juvenjust.org/txt/index.php/t280.html.

Фойницкий И. Вказ. праця. – С. 642.

Люблинский П.И. Вказ. праця. – С. 299.

Фельдштейн Г.С. Вказ. праця. – С. 3.

Демченко Г.В. Вказ. праця. – С. 2.

Люблинский П.И. Вказ. праця – С. 302.

Там само. – С. 303.

Там само.

Там само. – С. 304.

Фойницкий И. Вказ. праця. – С. 646.

Там само. – С. 649.

Там само. – С. 651.

Люблинский П.И. Вказ. праця. – С. 348.

Там само. – С. 331.

Там само. – С. 337.

Демченко Г.В. Вказ праця. – С. 4.

Фельдштейн Г.С. Вказ. праця. – С. 28.

Там само. – С. 29.

Там само.

Там само.

Люблинский П.И. Вказ. праця. – С. 332.

Там само. – С. 309.

Фойницкий И. Вказ. праця. – С. 662.

Там само. – С. 644.

Люблинский П.И. Вказ. праця. – С. 342.

Там само. – С. 309.

Там само. – С. 346.

Лучинский Н.Ф. Вказ. праця. – С. V

Там само. – С. VІ.

Люблинский П.И. Вказ. праця. – С. 306.

Там само. – С. 308.

Там само. – С. 356.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ