ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ НАПРИКІНЦІ 1980-Х – НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР.

Автор(и)

  • Андрій Миколайович Каракуц Донецький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

об’єднання Німеччини, зовнішня політика, Європейський Союз, НАТО, США, Франція, СРСР, Росія

Анотація

Дана стаття є дослідженням розвитку зовнішньої політики Німеччини
наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. Шляхом порівняльного аналізу
досліджується зовнішньополітична стратегія ФРН до та після об’єднання країни
у 1990 р. Характеризується еволюція ролі Німеччини на світовій арені після
закінчення «холодної війни». Розглядається роль Бонну під час балканських війн на початку 1990-х рр.

Біографія автора

Андрій Миколайович Каракуц, Донецький національний університет

аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Посилання

Calleo D. The German problem reconsidered: Germany and the world order, 1870 to the Present / D. Calleo. – New York, 1980. –

Р. 2.

Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ: концепции и реалии 80-х годов / Н.В. Павлов. – М., 1989. – 255 с.

Ребрин В.П. Внешняя политика ФРГ: концепции и реалии 80-х годов / В.П. Ребрин. – М., 1986. – 216 с.

Симычев М.К. Соседи по Рейну вчера и сегодня. Очерк истории и франко-германских и франко-западногерманских

отношений / М.К. Симычев. – М., 1988. – 182 с.

Кудряченко А.І. Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1990 рр.) / А.І. Кудряченко. – К.,

– 240 с.

Мартинов А.Ю. Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції (90-ті рр. ХХ століття) /

А.Ю. Мартинов. – К., 2000. – 86 с.

Лакішик Д.М. Німеччина в європейській політиці США кінця 80-х – 90-х років ХХ століття / Д.М. Лакішик: автореферат

дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2002. – 16 с.

Кривонос Р.А. Німеччина в структурі європейської співпраці / Р.А. Кривонос. – К., 2004. – 166 с.

Харченко І.І. Об’єднання Німеччини: передумови та етапи процесу (1989-1990 рр.) / І.І. Марченко: автореферат дис.

канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.

Кондратюк С.В. Європейська політика об’єднаної Німеччини / С.В. Кондратюк. – К., 2008. – 264 с.

Максимычев И.Ф. Объединенная Германия как фактор европейской безопасности. – М., 1997. – 43 с.

Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера / Н.В. Павлов, А.А. Новиков. – М., 2005. –

с.

Арзаманова Т.В., Арзаманов М.Г. Политика безопасности Германии на рубеже веков: аналитический обзор /

Т.В. Арзаманова, М.Г. Арзаманов. – М., 2001. – 108 с.

Kaiser K. Deutche Au?enpolitik in der Ara des Globalismus / K. Kaiser // Internationale Politik. – 1995. – № 1. – S. 27-36.

Garton Ash T. In Namen Europas. Deutschland und das geteilte Kontinent / Ash T. Garton. – Munchen, 1993. – 582 р.

Anderson Jeffrey. German Unification and the Union of Europe. The Domestic Politics of Integration Policy / Jeffrey Anderson. –

Cambridge., 1999. – 227 p.

Peter J. Katzenstein, ed. Tamed Power: Germany in Europe J. Peter. – Ithaca, 1997 – 314 p.

Stent A. Russia and Germany reborn: unification, the Soviet collapse, and the new Europe / A.Stent. – New Jersey, 1999. – 300 p.

Philip Zelikow, Condoleezza Rice. Germany Unified and Europe Transformed: A Study in Statecraft / Zelikow Philip. –

Cambridge, 1995. – 528 p.

New Europe, new Germany, old foreign policy?: German foreign policy since unification / ed. D. Webber. – London, 2001. –

Р. 48.

Hofhansel C. Multilateralism, German Foreign Policy and Central Europe / C. Hofhansel. – New York, 2005. – Р. 108.

The New Germany and the New Europe / ed. Paul B. Stares. – Washington. – 1992. – Р.9 4.

Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802-2002: В 3 т. – Т. 2. 1917-2002 гг. – М., 2002. – С. 408.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ