УКРАЇНСЬКЕ КІНО В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Автор(и)

  • Тетяна Іванівна Самойленко Черкаський медичний коледж, Ukraine

Ключові слова:

кіно, тоталітаризм, ідеологія, свідомість, режисер

Анотація

В статті розглядається низка питань, пов’язаних з умовами діяльності
кіномитців в умовах формування тоталітарного режиму. Показано механізми
перетворення кіномистецтва на засіб ідеологічного впливу на суспільство.

Біографія автора

Тетяна Іванівна Самойленко, Черкаський медичний коледж

Викладач кафедри соціально-економічних дисциплін

Посилання

Культурне будівництво в Українській РСР. Важливі рішення комуністичної партії та радянського уряду 1917-1959 pp.:

Збірник документів: У 2-х т. – Т. 1. – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 28.

История советского кино 1917-1967: В 4-х т. – T. I. (1917-1931). – M.: Искусство, 1969. – С. 164-165.

Центральний державний архів громадських організацій України (далі – ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 20, спр. 2027, арк. 40.

Там само, арк. 32.

Там само, арк. 45.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОУ), ф. 238, оп. 1, спр. 103,

арк. 244-246.

Культурне будівництво в Українській РСР. – С. 420.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 2925, арк. 26.

Там само, арк. 17.

Там само, спр. 3112, арк. 13.

Там само, арк. 14.

ЦДАВОУ, ф. 1238, оп. 1, спр. 267а, арк. 53.

Там само, арк. 297.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 3112, арк. 11.

Там само, спр. 5306, арк. 6-8.

Культурне будівництво в Українській РСР. – С. 615-617.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 6652, арк. 37.

Там само, спр. 6872, арк. 59.

Культурне будівництво в Українській РСР. – С. 669.

Там само. – С. 719-720.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 7099, арк. 14.

Культурне будівництво в Українській РСР. – С. 738-740.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ