К.В. ХАРЛАМПОВИЧ ТА ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ НА ВЕЛИКОРУСЬКЕ ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Ліна Юріївна Медовкіна Донецький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

Харлампович, малоросійський вплив, Росія, церковне життя, історіографія

Анотація

У статті проаналізовано працю К.В. Харламповича «Малоросійський вплив на
великоросійське церковне життя». Зазначено, що значний фактичний матеріал,
зібраний істориком з історії питань, які він розглядав, маса довідникової
інформації, критичний аналіз праць його попередників та колег, ґрунтовні власні
висновки К.В. Харламповича зробили цю працю не лише основним науковим
здобутком вченого, але й важливою віхою у розвитку тогочасної історіографії,
обумовили її високу оцінку як сучасниками, так і нащадками.

Біографія автора

Ліна Юріївна Медовкіна, Донецький національний університет

Здобувач кафедри історії України

Посилання

Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь / К.В. Харлампович. – Т. 1. – Казань,

– С. ІІІ.

Там само.

Там само. – С. ІV.

Там само. – C. V.

Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. І. – Оп. 1. –

Спр. 24465. – Арк. 1, 1 зв.

Окара А. Українська та великоруська культури у XVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт? / А. Окара

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/okara-1.htm.

Харлампович К.В. Указ. соч. – C. VI.

Там само. – C. XVI.

Там само.

Там само. – C. XVIII-ХІХ.

Там само. – C. ІХ.

Там само. – C. X.

ІР НБУВ. – Ф. 285. – Спр. 6472. – Арк. 2

Харлампович К. В. Указ. соч. – C. 215

Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В.

Чухліб // Україна крізь віки. Т. 8. – К.: Альтернатива,

– 304 с.; Чухліб Т.В. Гетьмана і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. – К.; Нью-

Йорк, 2003. – 518 с.

Харлампович К.В. Вказ. праця. – C. 459

ІР НБУВ. – Ф. 194. – Спр. 80. – Арк. 1-2.

ІР НБУВ. – Ф. 285. – Спр. 6472. – Арк. 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ