ІНФОРМАЦІЙНІ ЗВЕДЕННЯ ЯК ФОРМА ЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПАРТІЙНИМ КЕРІВНИЦТВОМ

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Мальцева Донецький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

інформаційно-аналітична робота, Губернська надзвичайна комісія, Губернський партійний комітет, губернські та повітові інформаційні трійки, державні інформаційні зведення та бюлетені

Анотація

У даній статті аналізується інформаційно-аналітична діяльність губернських
надзвичайних комісій у І пол. 1920-х рр. на прикладі Донецької губНК. Джерельну базу статті складають звітні документи, що зберігаються в Державному архіві Донецької області. Визначаються ключові напрямки діяльності інформаційних відділів та основні форми звітності губернських НК перед партійними органами

Біографія автора

Світлана Володимирівна Мальцева, Донецький національний університет

Аспірантка третього року навчання кафедри історії України

Посилання

Плеханов А.М. ВЧК-ОГПУ: Отечественные органы государственной безопасности в период новой экономической

политики. 1921-1928 / А.М. Плеханов. – М.: Кучково поле, 2006. – 704 с.

Ченцов В.В. Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 481 с.

Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз:

У 2-х книгах. – Кн. 1 / І.Г. Білас. – К., 1994. – 432 с.

Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-1950-ті рр.). Історико-

статистичне дослідження / В.М. Нікольський. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 624 с.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотаренко В. «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи» / Ю. Шаповал,

В. Пристайко, В. Золотаренко. – К.: Абрис, 1997. – 608 с.

Подкур Р. Інформаційно-аналітична робота як один з напрямків діяльності спецслужб в 20-30-х роках / Подкур Р. //

З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД. – № 1-2. – 1998. – С. 343-356.

Ченцов В.В. Вказ. праця. – С. 29.

Там само. – С. 31.

Там само. – С. 32.

Подкур Р. Вказ. праця. – С. 342.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотаренко В. Вказ. праця. – С. 221.

Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ: 1917-1960: Справочник / Сост. А.И. Кокурин, А.В. Петров. – М.:

Международный фонд «Демократия», 1992. – С. 9.

Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения. – Т. 1. – М.: Политиздат, 1964. – С. 172.

Плеханов А.М. Вказ. праця. – С. 482.

Там само. – С. 481.

Там само. – С. 482.

Подкур Р. Вказ. праця. – С. 345.

Державний архів Донецької області. – Ф. 1, оп. 1, спр. 1442, арк. 2.

Там само. – Спр. 640, арк. 8.

Там само.

Там само. – Спр. 627, арк. 145.

Там само.

Там само. – Спр. 1107, арк. 21.

Там само. – Арк. 46-142.

Там само. – Спр. 640, арк. 8.

Там само. – Спр. 1442, арк. 1.

Там само. – Спр. 627, арк. 6-36.

Там само. – Арк. 33.

Там само. – Арк. 31 та спр. 1107, арк. 17.

Там само. – Спр. 627, арк. 26.

Там само. – Арк. 146.

Там само. – Арк. 27.

Там само. – Спр. 1107, арк. 188.

Там само. – Спр. 627, арк. 23.

Там само. – Арк. 146.

Там само. – Арк. 39.

Там само. – Арк. 41.

Там само. – Арк. 40, 113.

Там само. – Арк. 38.

Там само. – Спр. 1107, арк. 5.

Там само. – Арк. 12.

Там само. – Арк. 26.

Там само. – Арк. 15.

Там само. – Арк. 170-230.

Там само. – Арк. 232-245.

Там само. – Ф. 8, оп. 1, спр. 133.

Там само. – Ф. 1, оп. 1, спр. 627, арк. 23.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ