ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 1965-1985 РР.

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Шимко ДонНУ, Ukraine

Ключові слова:

Донецька область, інвалід, протезування, пенсія, будинок- інтернат, автотранспорт

Анотація

У статті розглядаються особливості соціального забезпечення інвалідів
Донецької області у 60-80-х роках XX ст. На основі аналізу архівних матеріалів та широкого кола джерел висвітлені такі питання – пенсійне забезпечення інвалідів, протезування, матеріально-побутове обслуговування, працевлаштування, забезпечення їх автотранспортом та місцями в будинках-інтернатах.

Біографія автора

Олена Володимирівна Шимко, ДонНУ

Аспірантка кафедри історії України

Посилання

Забота партии и правительства о благе народа: Сборник документов. Октябрь 1964-1973. – М.: Политиздат, 1974. –

с.; Забота партии и правительства о благе народа: Сборник документов (1974 г. – февраль 1980 г.). Кн. 2. – М.:

Политиздат, 1980. – 751 с.; Забота партии и правительства о благе народа: Сборник документов. Кн. 3 (Март 1980-

гг.) Ч. 1. – М.: Политиздат, 1985. – 511 с.; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Сб. док. / Состав. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков. – Т. 9. Февраль 1972 – сентябрь 1973 гг. – М.: Политиздат, 1974. – 671 с.;

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Сб. док. / Состав. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков. –

Т. 10. Октябрь 1973 – октябрь 1975 г. – М.: Политиздат, 1976. – 522 с.

Лук’яненко О.М. Розвиток соціального забезпечення в Українській РСР на сучасному етапі // УЇЖ. – 1986. – № 2. –

С. 43-52.

Державний архів Донецької області (далі – ДАДО), ф. – Р-6291.

Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1987. – 352 с.; Социальное

обеспечение в СССР: Сборник нормативных актов. Состав. сборника М.Л. Захаров. – М.: Юрид. лит., 1986. – 800 с.

Андреев B.C. Вказана праця. – С. 316-317.

Таблиця складена автором за даними: ДАДО, Ф. Р-6291, оп. 1, спр. 150, арк. 7; спр. 164, арк. 12; спр. 178, арк. 8; спр. 191.

арк. 12; спр. 203, арк. 8; спр. 218,арк. 7; спр. 232, арк. 11.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сб. док. – Т. 9. – С. 173, 179.

Указ Президиума Верховного Совета СССР, 21 ноября 1973 г. «О дальнейшем повышении размеров пенсий инвалидам и

семьям, потерявшим кормильца» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Т. 10. – С. 22.

Приказ Президиума Верховного Совета СССР, 26 февраля 1980 г. «О повышении минимального размера пенсии

инвалидам Великой отечественной войны III группы» // Забота партии и правительства о благе народа: Сборник

документов (1974 г. – февраль 1980 г.). Кн. 2. – С. 713.

Постановление Совета Министров СССР, 14 мая 1970 г. «О дальнейшем улучшении материально-бытовых условий

инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих» // Забота партии и правительства о благе народа:

Сборник документов. Октябрь 1964-1973. – С. 460.

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР, 10 ноября 1978 г. «О мероприятиях по

улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны» // Забота партии и правительства

о благе народа: Сборник документов (1974 р. – февраль 1980 г.) Кн. 2. – С. 597-598.

Забота партии и правительства о благе народа: Сборник документов. – Кн. 3, Ч. 1. – С. 287-288.

Лук’яненко О.М. Вказана стаття. – С. 48.

Постановление Государственного комитета труда СССР, 20 июня 1978 г. № 202 «Типовое положение о доме для

престарелых и инвалидов» // Социальное обеспечение в СССР: Сборник нормативных актов. – С. 534-540.

Андреев B.C. Указанная работа. – С. 307-308.

Постановление Совета Министров, 23 февраля 1981 г. «Положение о льготах для инвалидов Отечественной войны и

семей погибших военнослужащих» // Забота партии и правительства о благе народа: Сборник документов. Кн. 3, Ч. 1. –

С. 382-384.

Постановление Совета Министров, 4 апреля 1983 г. «Об обеспечении транспортными средствами инвалидов из числа

рабочих, служащих и колхозников, а также инвалидов детства» // Социальное обеспечение в СССР: Сборник

нормативных актов. – С. 546.

Постановление ЦК КПСС, 20 июля 1972 г. «О мероприятиях по дальнейшему улучшению использования труда

пенсионеров и инвалидов в народном хозяйстве» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сб.

док. – Т. 9. – С. 161.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ