КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ ТВАРИННИЦТВА ТА РІЛЬНИЦТВА В ПЕРІОД НЕПУ

Ольга Миколаївна Дулгерова

Анотація


У статті розглядаються питання культурно-просвітницької роботи
сільськогосподарської кооперації. Автор приходить до висновку, що головні
заходи в галузі тваринництва та рільництва були спрямовані на впровадження
серед широких мас українського селянства передових досягнень сільсько-
господарської науки й агротехніки, що в умовах обмеженості земельних і
матеріальних ресурсів було одним із перспективних напрямків розбудови
високоприбуткового сільського господарства.


Ключові слова


сільськогосподарська кооперація; культурно-просвітницька робота; тваринництво; рільництво; українське селянство; сільсько-господарська наука; агротехніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОВУ, ф. 325, оп. 1, спр. 272, арк. 61.

Сільський господар. – 1925. – Ч. 21. – С. 61.

Артецький П., Кривунченко М. На нових рейках / П. Артецький, М. Кривунченко. – Харків, 1930. – С. 15-16.

Зарудний С. Як ми виконуємо Ленінів кооперативний план на селі / С. Зарудний. – Харків, 1929. – С. 61.

Хоменко С. Головні заходи в галузі рільництва за планом Наркомзему на 1928 рік / С. Хоменко // Радянський селянин. –

– № 15. – С. 12.

Сільський господар. Відчит за 1926-1927 операційний рік. – Ч. 1. – Х.: Сільський господар, 1927. – С. 19.

Сільський господар. – 1925. – № 5-6. – С. 18.

Хоменко С. Посіви посухостійких просапних треба збільшити / С. Хоменко // Радянський селянин. – 1928. – № 3. – С. 11.

Два роки роботи уряду УСРР. 1926/27-1927/28. – X.: ВУЦВК та РНК УСРР, 1929. – С. 54.

ЦДАВОВУ, ф. 290, оп. 4, спр. 34, арк. 27.

Два роки роботи уряду УСРР. – С. 54.

Кооперована громада. – 1929. – № 11. – С. 2.

Два роки роботи уряду УСРР. – С. 52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.