КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ ТВАРИННИЦТВА ТА РІЛЬНИЦТВА В ПЕРІОД НЕПУ

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Дулгерова Черкаська державна академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Ukraine

Ключові слова:

сільськогосподарська кооперація, культурно-просвітницька робота, тваринництво, рільництво, українське селянство, сільсько-господарська наука, агротехніка

Анотація

У статті розглядаються питання культурно-просвітницької роботи
сільськогосподарської кооперації. Автор приходить до висновку, що головні
заходи в галузі тваринництва та рільництва були спрямовані на впровадження
серед широких мас українського селянства передових досягнень сільсько-
господарської науки й агротехніки, що в умовах обмеженості земельних і
матеріальних ресурсів було одним із перспективних напрямків розбудови
високоприбуткового сільського господарства.

Біографія автора

Ольга Миколаївна Дулгерова, Черкаська державна академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки та управління

Посилання

Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОВУ, ф. 325, оп. 1, спр. 272, арк. 61.

Сільський господар. – 1925. – Ч. 21. – С. 61.

Артецький П., Кривунченко М. На нових рейках / П. Артецький, М. Кривунченко. – Харків, 1930. – С. 15-16.

Зарудний С. Як ми виконуємо Ленінів кооперативний план на селі / С. Зарудний. – Харків, 1929. – С. 61.

Хоменко С. Головні заходи в галузі рільництва за планом Наркомзему на 1928 рік / С. Хоменко // Радянський селянин. –

– № 15. – С. 12.

Сільський господар. Відчит за 1926-1927 операційний рік. – Ч. 1. – Х.: Сільський господар, 1927. – С. 19.

Сільський господар. – 1925. – № 5-6. – С. 18.

Хоменко С. Посіви посухостійких просапних треба збільшити / С. Хоменко // Радянський селянин. – 1928. – № 3. – С. 11.

Два роки роботи уряду УСРР. 1926/27-1927/28. – X.: ВУЦВК та РНК УСРР, 1929. – С. 54.

ЦДАВОВУ, ф. 290, оп. 4, спр. 34, арк. 27.

Два роки роботи уряду УСРР. – С. 54.

Кооперована громада. – 1929. – № 11. – С. 2.

Два роки роботи уряду УСРР. – С. 52.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ