ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПРАЦЮЮЧОЇ МОЛОДІ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1943-1945 РР.)

Автор(и)

  • Ганна В’ячеславівна Кучеренко Черкаський економіко-правовий комерційний коледж, Ukraine

Ключові слова:

система народної освіти, нацистська окупація, загальноосвітня школа, віковий ценз, вечірня школа, матеріальна база, працююча молодь

Анотація

Стаття присвячена аналізу різнобічних аспектів відновлення функціонування
системи народної освіти на території, звільненій від окупації. В цей час мережі
закладів освіти практично не існувало. Більшість шкільних приміщень були
зруйновані в ході бойових дій або перебували в запущеному і аварійному стані.
Багато дітей і підлітків внаслідок війни і необхідності працювати залишилася
поза школою, а частина не могла продовжувати навчання у загальноосвітніх
школах за віковим цензом. На виправлення становища було спрямоване рішення
уряду про організацію вечірніх шкіл у міській та сільській місцевості. Спеціально
розглядаються питання відновлення матеріальної бази та організації навчання
працюючої молоді та підлітків

Біографія автора

Ганна В’ячеславівна Кучеренко, Черкаський економіко-правовий комерційний коледж

Викладач, здобувач кафедри новітньої історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Присяжнюк К.Ф. Новий етап у розвитку радянської школи на Україні / К.Ф. Присяжнюк. – К.: Рад. школа, 1968. – 226 с.;

Бухало С. Освіта на Радянській Україні / С. Бухало. – К.: Рад. школа, 1945. – 64 с.; Золотоверхий І.Д. Історія радянської

культури / І.Д. Золотоверхий. – К.: Наук. думка, 1966. – 607 с.; Цимбал Л.М. Восстановление учебно-производственной

базы общеобразовательных школ в освобожденных районах СССР в годы Великой Отечественной войны / Л.М. Цимбал //

Культурное строительство в прифронтовых и освобожденных районах СССР в 1941-1945 гг. – К.: Наук. думка, 1985. –

С. 40-49; Замлинська О.В. Культурне життя в Україні у 1943-1953 рр. / О.В. Замлинська. – К.: Либідь, 1995.

Присяжнюк К.Ф. Вказ. праця. – С. 9.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО), ф. 1, оп. 73, спр. 12, арк. 9.

Там само, спр. 78, арк. 4-5.

Там само, спр. 75, арк. 8.

Бухало С. Вказ. праця. – С. 12.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 73, спр. 78, арк. 5-6.

Там само, арк. 9.

Золотоверхий І.Д. Вказ. праця. – С. 149.

Гаврилов М.Ф. Школы для подростков, занятых на производстве // Труд. – 1943. – 24 сентября.

Цимбал Л.М. Вказ праця. – С. 45.

Культурне будівництво в УРСР (червень 1941 – 1950 рр.). Зб. документів і матеріалів / Під ред. Ю. Кондуфора,

М. Коваля, І. Кураса та ін. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 97.

Постановление СНК СССР № 782 от 15 июля 1943 г. // Министерство просвещения РСФСР. Народное образование.

Основные постановления, приказы инструкции. – М.: Просвещение, 1948. – С. 247.

Распоряжение СНК СССР № 9492-р от 30 апреля 1944 г. // Там же. – С. 247-248.

Постановление СНК СССР № 829 от 6 июля 1944 г. Об организации вечерних школ сельской молодежи // Там же. –

С. 250.

Радянська освіта. – 1945. – 23 березня.

Постановление СНК СССР № 829 от 6 июля 1944 г. Об организации вечерних школ сельской молодежи // Министерство

просвещения РСФСР. Народное образование. Основные постановления, приказы инструкции. – М.: Просвещение,

– С. 251.

Народное образование в СССР. Под ред. И.А. Каирова, М.К. Гончарова и др. – М.: АПН, 1957. – С. 315.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 73, спр. 390, арк. 39.

Школы для подростков, занятых на производстве. Беседа с зам. наркома просвещния РСФСР Н.Ф. Гавриловым // Труд. –

– 24 сентября.

Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Більше уваги школам робітничої та сільської молоді // Радянська освіта. – 1945. – 2 листопада.

Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Вчиться робітнича молодь // Радянська ос

віта. – 1944. – 27 жовтня.

Черкасенко Н. Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Іваненко Ю. Вчиться робітнича молодь // Радянська освіта. – 1944. – 27 жовтня.

Іваненко Ю. Облвно не цікавиться роботою шкіл сільської молоді // Радянська освіта. – 1945. – 5 січня.

Могильова О. Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Доленко М. Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Вчиться робітнича молодь // Радянська освіта. – 1944. – 27 жовтня.

Замлинська О.В. Вказ. праця. – С. 67

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ