СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ЯПОНОЗНАВСТВО: КРОК ВПЕРЕД І ДВА НАЗАД

Автор(и)

  • Сергій Вікторович Пронь Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

Японія, Україна, Азія, зовнішньополітична стратегія, міжнародні відносини, політичні проблеми

Анотація

У статті робляться спроби науково-історичного аналізу стану сьогоденного
українського японознавства. Автор доходить висновку, що сьогодні в Україні
плідно працюють наукові сходознавчі школи, в тому числі і японські центри,
Київського, Одеського, Харківського, Донецького національних та Чорноморського державного університетів. Однак треба констатувати, що в останнє десятиріччя історики і політологи – сходознавці значно поступилися своїми позиціями у виученні Сходу філологам.

Біографія автора

Сергій Вікторович Пронь, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії

Посилання

Вечерний Николаев. – 2010. – 20, 25 февр.

Япония 2000: концерватизм и традиционализм / Под ред. А.Е. Жукова, А.И. Кравцевича. – М., 2000. – 274 с.

Япония в современном мире / Под. ред. В.Н. Павлетенко. – М., 2000. – 308 с.

Семин А.В. Внешнеполитические ориентиры Японии и Китай / А.В. Семин. – М., 2001. – 272 с.

Япония: снова на марше / Под ред. В.Б. Рамзеса. – М., 2001. – 240 с.; Япония: экономика, общество и научно-

технический прогресс / Под ред. В. Рамзеса. – М., 2003. – 218 с.

Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный период / Д.В. Стрельцов. – М., 2002. –

с.

Куропаткин А.Н. Русско-японская война 1904-1905 гг. Итоги войны / А.Н. Куропаткин. – СПб., 2002. – 264 с.

Япония и современный мировой порядок / Под ред. А.Е. Жукова, И.П. Лебедевой. – М., 2002. – 217 с.; Лебедева И.П.

Малый бизнес в Японки / И.П. Лебедева. – М., 2004. – 112 с.

Золотарёв В.А., Соколов Ю.Ф. Трагедия на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В.А. Золотарев,

Ю.Ф. Соколов. – Кн. 1-2. – М., 2004. – 448 с.

Молодяков В.Э. Несостоявшаяся «ось» – Берлин – Москва – Токио / В.Э. Молодяков. – М., 2004. – 276 с.; Его же. Россия

и Япония: поверх барьеров. – М., 2005. – 198 с.; Его же. Россия и Япония: меч на весах. – М., 2005. – 224 с.; Его же.

Эпоха борьбы. Сиратори Тосио (1887-1949). – М., 2006. – 172 с.; Его же. История Японии. ХХ век. – М., 2007. – 528 с.

Чегодарь Н.И. Литературная жизнь Японии между двумя мировыми войнами / Н.И. Чегодарь. – М., 2004. – 216 с.

Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный / Т.П. Григорьева. – Т. 2. – М., 2005. – 252 с.

Микал О.К. Політичні відносини Японії та Європейського Союзу у 90-ті рр. ХХ ст. / О.К. Микал. – К., 2003. – 217 с.

Осадча Ю.В. Его – белетристика як жанр: питання поетики / Ю.В. Осадча. – К., 2006. – 202 с.

Якименко М.В. Вираження картини світу в лексиці японської мови / М.В. Якименко. – К., 2007. – 194 с.

Шаповалова О.О. Російсько-японські відносини 2000-2008 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук / Харк. нац. ун-т

ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 19 с.

Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 27. – К., 2009. – 250 с.

Пронь С.В. Історія Японії (від реставрації Мейдзі до сучасності: 1868-2009 роки / С.В. Пронь. – Миколаїв, 2010. – 547 с.

Дашкевич Ярослав. Постаті / Я. Дашкевич. – Львів: Вид-во «Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ