ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ В 1871 РОЦІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Геннадій Павлович Коваль Новоcафронівська ЗОШ Новоодеського району Миколаївської області, Ukraine

Ключові слова:

міське самоврядування, міська дума, міська управа, торгівля, податки, купці, мита

Анотація

У статті висвітлено діяльність Херсонської міської думи і управи в галузі
торгівлі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Міське самоврядування турбувалося про забезпечення мешканців Херсона промисловими і продовольчими товарами, облаштування міських базарів, захист інтересів торговців, видавало обов’язкові постанови про правила ведення торгівлі, встановлювало податки і мита, видавало дозволи на відкриття торговельних установ.

Біографія автора

Геннадій Павлович Коваль, Новоcафронівська ЗОШ Новоодеського району Миколаївської області

Вчитель історії та географії

Посилання

Итоги двадцятипятилетия Херсонского городского самоуправления : Краткий историко-экономический очерк города Херсона /

Сост. член управы Д. Н. Горловский. – Херсон, 1896. – 87 с. ; Новороссийский календарь на 1892 г. – Одесса, 1891. – 517 с.;

Херсонские губернские ведомости (далі – ХГВ). – 1865-1917 гг. ; Херсонские новости. – 1913-1917 гг. ; Родной край. – 1906 –

гг. ; Херсонская мысль. – 1912, 1913 гг. ; Херсонская газета – Копейка. – 1909-1913 гг. ; Памятная книжка Херсонского

городского Общественного управления. – 1871-1896 гг.

Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. – К. : Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. – 717 с. ; История городов и сел

Украинской ССР ; Херсонская область. – К. : Гл. ред. УСЭ, 1980. – 785 с.

Цибуленко Л. О. Органи самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсона у розбудові мініціпальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ – на початку ХХ століття : [монографія] / Л. О. Цибуленко. – Херсон : Айлант, 2003. – 160 с. ; Константінова В. М.

Особливості економічного розвитку міст Херсонської губернії у першій половини ХІХ століття / В. М. Константінова //

Південний архів : Збірник наукових праць. Історичні науки. – Випуск 12. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С. 154–157.

История городов и сел Украинской ССР ; Херсонская область. – С. 88.

Свод законов Российской империи. – СПб., 1876. – Т. ІІ; ч. І. – С. 442–443, 451.

Херсонские губернские ведомости (далі – ХГВ). – 1876. – 22 декабря.

ХГВ. – 1878. – 1 апреля ; История городов и сел Украинской ССР; Херсонская область. – С. 84; Энциклопедический словарь

Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. – СПб, 1905. – Т. 73. – С.175.

Памятная книжка за 1880 год. – Херсон, 1881. – С. 1, І-ІХ.

Итоги двадцятипятилетия Херсонскаго городского самоуправления. Краткий историко-экономический очерк города Херсона.Составил член управы Д. Н. Горловский. – Херсон 1896. – С. 71.

Сборник Херсонского земства за 1892 г. – Херсон. 1892. – № 9. Сентябрь. – С. 26; Вся Розсип : Русская книга промышленности,

торговли, сельского хозяйства и администрации. Адрес-календарь Российской империи. – Том второй. На 1899 год. – СПб :

Издание А. С. Су ворина,1899. – С. 1027, 1029 ; Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом

поселении. Издание Губернского Статистического Комитета. Типография Губернского Правления. – Херсон, 1896. – С. 1, 2, 4.

Отчет Херсонской городской управы за 1896 год / Составил член управы Д. Н. Горловский. – Херсон,1897. – С. 257, 258.

Итоги двадцятипятилетия Херсонского городского самоуправления. – С. 175.

Херсонский адрес-календарь на 1896 год. С историческим очерком г. Херсона. – Одеса, 1895. – С. 36 – 38.

ХГВ. – 1894. – 5 января.

Там само. 1895. – 4 января.

Отчет Херсонской городской управы за 1900 год. Издание Херсонского Городского Общественного Управления. – Херсон,

– С. 239, 412-413.

Большая Энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Девятнадцатый том. Типография

товарищества «Просвещение». – СПб., 1905. – С. 556.

Одесские новости. – 1903. – 29 августа.

Родной край. – 1906. – 7 июля.

Отчет Херсонской городской управы за 1908 год. Издание Херсонского Городского Общественного Управления. – Херсон,

– С. 103, L-LІІ.

Вся Россия 1912 г. – Т. 1. – С. 216.

Николаевская газета. – 1910. – 18 мая.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ