Том 140, № 127 (2010)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРООБРЯДЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) PDF
Ірина Олександрівна Єрмакова
ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ В 1871 РОЦІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Геннадій Павлович Коваль
РОЛЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Лариса Петрівна Ярославська
ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ОСЕРЕДКИ ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПОЧАТКУ XX СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) PDF
Олена Василівна Кульчицька
СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ ОСВІТИ В 1917-1920 рр. У ДОНЕЦЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РАЙОНІ PDF
В’ячеслав Жанович Попов
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОРТРЕТУ СТУДЕНТСТВА У 20-ті РОКИ ХХ ст. PDF
Ольга Олександрівна Лаврут
ВЗАЄМОДІЯ ПАРТИЗАНСЬКИХ ЗАГОНІВ І ПІДПІЛЬНИХ ГРУП ПІВДНЯ УКРАЇНИ З РЕГУЛЯРНИМИ ЧАСТИНАМИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ (БЕРЕЗЕНЬ – СЕРПЕНЬ 1944 р.) PDF
Микола Миколайович Шитюк, Євген Григорович Горбуров
ЗАОЧНА ОСВІТА ПРАЦЮЮЧОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1946-1950 рр.) PDF
Ганна В’ячеславівна Кучеренко
СТИМУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА В 50- 60-х РОКАХ ХХ ст. (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) PDF
Валентина Володимирівна Конюх
СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НИЖНЬОДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ ДО ПРОЦЕСУ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953-1964 рр.) PDF
Микола Володимирович Брегеда
ДЕРЖАВНИЦЬКА ПОЛІТИКА СТОСОВНО НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ PDF
Володимир Миколайович Рогатін
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВІДРОДЖЕННЯ (1991-2007 pp.) PDF
Марина Миколаївна Ігнатенко
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВІДРОДЖЕННЯ (1991-2007 pp.) PDF
Марина Миколаївна Ігнатенко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ФРАНСІСКО ФРАНКО: ВІД СОЛДАТА ДО ГЛАВИ ДЕРЖАВИ (ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ) PDF
Анастасія Олександрівна Хмель
«ШЕСТИДЕННА ВІЙНА» 1967 р. НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ В АМЕРИКАНСЬКО- РАДЯНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Віталій Юрійович Бузань
США ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПАЛЕСТИНО- ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Марія Володимирівна Печерська
ВПЛИВ КОНФЛІКТУ 2008 р. МІЖ ПІВДЕННОЮ ОСЕТІЄЮ І ГРУЗІЄЮ НА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ PDF
Петро Микитович Тригуб, Ольга Володимирівна Мосійчук
ДОГОВІРНО-ПРАВОВА БАЗА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-АРГЕНТИНСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Віктор Олександрович Погромський
ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБНАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ PDF
Оксана Романівна Чугріна

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ІСТОРІЯ ЗАХОПЛЕННЯ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ВЧЕННЯМ ТЕОСОФА-МІСТИКА ЕМАНУЕЛЯ СВЕДЕНБОРГА PDF
Микола Олександрович Євдокимов

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ПОКУТТЯ НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст. PDF
Андрій Зіновійович Королько
ЗАКОНОДАВЧІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ МИКОЛАЄВА 1870-1881 РОКІВ PDF
Вікторія Миколаївна Константінова
ПРОБЛЕМА РОЛІ ДВОРЯНСТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Юлія Василівна Константинова
КОЗАКИ НОВОЇ СІЧІ В ОБОРОНІ ЗАПОРОЗЬКИХ ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ: ІСТОРІОГРАФІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст. PDF
Діна Валеріївна Колодчук
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1920-х РОКАХ: ДЖЕРЕЛА ІЗ КОЛЕКЦІЙ США PDF
Тимур Олегович Михайловский

ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

ПОЛЯКИ ХЕРСОНЩИНИ У 20-30-х рр. ХХ ст. PDF
Ольга Анатоліївна Мягка
БУДІВНИЦТВО І ПРОЕКТУВАННЯ СІЛ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1955 рр.) PDF
Віра Валентинівна Ревенко
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ ЯК ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРНО- МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна