ДЕРЖАВНИЦЬКА ПОЛІТИКА СТОСОВНО НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Володимир Миколайович Рогатін Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine

Ключові слова:

релігія, Європа, Україна, організації, релігійна політика, нерелігійні об’єднання

Анотація

У статті подано аналіз державної політики стосовно неорелігійних організацій
Європи та України. При дослідженні використано не лише офіційні документи
Парламентської Асамблеї Ради Європи, закони України, а й роз’яснення, доповіді, коментарі та офіційні заяви щодо цього явища. Автор прийшов до висновку, що в Європі релігійна політика є пріоритетною в зв’язку з появою і діяльністю неорелігійних об’єднань і поширенням ісламу. І саме тому Євроінтеграція України вимагає також упорядкування державно-релігійних відносин, які сьогодні знаходяться у невизначеному стані 

Біографія автора

Володимир Миколайович Рогатін, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Методист науково-методичної лабораторії з інноваційних проблем розвитку освіти

Посилання

Парламентська асамблея Ради Європи [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://assembly.coe.int/.

Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних

свобод / [за ред. Володимира Яворського] ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, МГО Центр правових та політичних

досліджень «СІМ». Худож.-оформлювач Б. Захаров. – Харк

ів : Фоліо, 2005. – С. 71–73.

Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives «Guide de l’agent public face aux dérives sectaires» La

Documentation française 29-31. – Paris, 2007. – Р. 9–10.

Свобода релігії та віросповідання в Україні... – С. 9.

Резолюция общественного подхода государств членов Европейского Содружества к различным нарушениям закона новыми

организациями, функционирующими под защитой, предоставляемой религиозным объединениям, от 22.05.1984 [електронний

ресурс]. – Режим доступу : www.stolica.narod.ru/stran/006.html.

Державний комітет з національностей та релігій : Особливості розвитку державно-церковних відносин та релігійно-церковного

комплексу в сучасній Україні [електронний ресурс]. – Режим доступу : www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=4

&cat_id=4789.

Mission interministérielle de vigilance... – Р. 25–26.

Европейский парламент: свобода религии не оправдывает нарушений прав человека [електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://evolkov.net/cults/official.docs/eurprt96.html.

Попов Г. Державний комітет з національностей та релігій. Релігійно-церковний комплекс та міжконфесійні відносини в

сучасній Україні : стан, тенденції, проблеми розвитку [електронний ресурс]. – Режим доступу : www.scnm.gov.ua/control/uk/

publish/article?art_id=49632&cat_id=47896.

Свобода релігії та віросповідання в Україні... – С. 33.

Державний комітет з національностей та релігій... [електронний ресурс]. – Режим доступу : www.scnm.gov.ua/control/uk/

publish/article?art_id=49632&cat_id=47896.

Свобода релігії та віросповідання в Україні... – С. 72–73.

Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1720 от 2005 «Образование и религия» [електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents %5D/%5B2005%5D/%5BOct2005%5D/

Rec1720_rus.asp#TopOfPage ; Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 804 от 2007 «Государство, религия,

светское общество и права человека» [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_A

ssembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2007%5D/%5BJuin2007%5D/Rec1804_rus.asp.

Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы...

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ