СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НИЖНЬОДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ ДО ПРОЦЕСУ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953-1964 рр.)

Автор(и)

  • Микола Володимирович Брегеда Полтавський інститут економіки і права, Ukraine

Ключові слова:

ставлення, населення, суспільство, настрої, свідомість, вплив, десталінізація, реабілітація, репресії

Анотація

У цій статті автор на основі архівних джерел намагається показати головні моменти десталінізації 1953-1964 рр. і відобразити ставлення населення Нижньо-дунайського регіону до цього процесу. Автор приходить до висновку, що на загальноукраїнському тлі Нижньодунайський регіон вирізнявся гарною організацією соціальної адаптації амністованих і реабілітованих осіб та створенням належних умов для реінтеграції їх у суспільстві.

Біографія автора

Микола Володимирович Брегеда, Полтавський інститут економіки і права

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри загальноправових дисциплін

Посилання

Кравців Б. На багряному коні революції : До реабілітаційного процесу в УРСР / Б. Кравців. – Нью-Йорк : Пролог, 1960. – 63 с.

Курганов И. Хрущёв и десталинизация / И. Курганов // Посев (Франкфурт). – 1971. – № 11. – С. 32–35

Gorlizky Y. Destalinization and the Politics of Russian Criminal Justice. 1953-1964 / Y. Gorlizky. – Ph. D. diss. University of Oxford, 1992

Lewytzkyj B. Politics and society in Soviet Ukraine. 1953-1980 / B. Lewytzkyj. – Edmonton : CIUS, 1984. – 219 p.

Liberalization in the USSR: Facade or Reality? / Edited by D. Richard Little. – Lexington, 1968

Van Goudoever A. P. The Limits of Destalinization in the Soviet Union. Political Rehabilitations in the Soviet Union since Stalin / A. P. Van Goudoever. – London ; Sydney : Croom Helm, 1986. – 276 p. та ін.

Аксютин Ю.В. Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю. В. Аксютин. – М. : РОССПЭН, 2004. – 488 c. ;

Бажан О. Процес десталінізації в Україні (др. пол. 50-х – поч. 60-х рр.) / О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1999. – № 1/2. – С. 469–480 ;

Баран В. Україна 1950-1960-х рр. : еволюція тоталітарної системи. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 1996 / В. Баран. – 448 с. ;

Зубкова Е. Общество и реформы / Е. Зубкова. 1945-1964. – М. : Изд. центр «Россия молодая», 1993. – 198 с. ;

Киридон П. В. Десталінізація в Україні : перспективні проблеми дослідження / П. В. Киридон // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : [зб. ст.]. – К. : Ніка-Центр, 2006. – С. 214–231 ;

Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель» / А. В. Пыжиков. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 511 с. та ін.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 3249. – Арк. 49.

Російський державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). – Ф. 5. – Оп. 30. – Спр. 41. – Арк. 77.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4087. – Арк. 491–492.

Там само. – Спр. 2833. – Арк. 54–55.

Там само. – Спр. 2834. – Арк. 82; Спр. 3123. – Арк. 30–31.

Там само. – Спр. 2834. – Арк. 110–111.

Там само. – Спр. 2736. – Арк. 101.

Гозман Л. Культ власти. Структура тоталитарного сознания / Л. Гозман, А. Эткинд // Осмыслить культ Сталина : [сб. ст.]. – М. : Прогресс, 1989. – С. 351–352.

РДАНІ. – Ф. 5. – Оп. 30. – Спр. 4. – Арк. 144.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. П–11. – Оп. 14. – Спр. 690. – Арк. 123.

РДАНІ. – Ф. 5. – Оп. 30. – Спр. 4. – Арк. 160–161.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3063. – Арк. 19.

ДАОО. – Ф. П-11. – Оп. 15. – Спр. 291. – Арк. 23.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4302. – Арк. 7.

ДАОО. – Ф. П-11. – Оп. 15. – Спр. 291. – Арк. 7, 16, 24.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4373. – Арк. 56.

ДАОО. – Ф. П-11. – Оп. 15. – Спр. 468. – Арк. 12.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 1641. – Арк. 147–148.

ДАОО. – Ф. П-11. – Оп. 18. – Спр. 116. – Арк. 36, 101.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ