СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ ОСВІТИ В 1917-1920 рр. У ДОНЕЦЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РАЙОНІ

Автор(и)

  • В’ячеслав Жанович Попов Донецький державний університет управління, Ukraine

Ключові слова:

самоорганізація суспільства, освітні потреби, управління освітою, класовий підхід в освіті

Анотація

У пропонованій статті робиться спроба аналізу соціальних процесів у сфері
освіти в роки революції і громадянської війни 1917-1920 рр. в Донецькому
промисловому районі. Розглядаються взаємостосунки установ освіти і органів
місцевого самоврядування, основні напрями реалізації освітньої функції суспільства, позиція стосовно сфери освіти різних соціальних груп. Робиться висновок про відносну автономність і інерційність освітньої сфери.

Біографія автора

В’ячеслав Жанович Попов, Донецький державний університет управління

Кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології управління

Посилання

Міхненко А. М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. [текст] : [монографія] /

А. М. Міхненко. – К. ; Донецьк : Південний схід ЛТД, 2003. – 439 с.

Фролов М. О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.) [текст] : [монографія] / М. О. Фролов. – Запоріжжя :

Прем’єр, 2003. – 447 с.

Кліцаков І. О. Підготовка і виховання учительських кадрів за часів радянської влади в Україні (1917-1937 рр.) [текст] :

монографія / І. О. Кліцаков. – Донецьк : Лебідь, 2005. – 384 с.

Донецький обласний державний архів (далі – ДОДА), ф. Р-2602, оп.

, спр. 5, арк. 62.

Там само, ф. Р-2602, оп. 1, спр. 1, арк. 11.

Там само, арк. 23.

Там само.

Вісник Єнакієвого. – 20 (7) квітня 1918 р.

Там само. – 23 (10) квітня 1918 р.

Там само. – 12 травня (29 квітня) 1918 р.

ДОДА, ф. Р-2568, оп. 1, спр. 5, арк. 4.

Луганські вісті. – 31 липня 1919 р.

ДОДА. Р-2568, оп. 1, спр. 3, арк. 264.

Там само, спр. 2, арк. 18–19.

Там само, спр. 1, арк. 6, 44, 46~47.

Там само, спр. 3, арк. 224.

Червоний вал (Бахмут). – 14 березня 1919 р.

Бюлетень розпоряджень і ухвал Донецького губвиконкому (додаток до газети «Вісті»). – 25 червня 1920 р.

Там само.

Донецька комуна. – 6 травня 1919 р.

Там само. – 4 травня 1919 р.

Червоний вал (Бахмут). – 14 березня 1919 р.

Шлях Рад (Єнакієве). – 10 листопада 1920 р.

Всеросійська кочегарка (Луганськ). – 11 грудня 1920 р.

Вісті (ВУЦВК). – 2 червня 1920 р.

Там само. – 2 червня 1920 р.

Донецька комуна. – 4 травня 1919 р.

Всеросійська кочегарка (Бахмут). 10 серпня 1920 р.

Там само. 14 серпня 1920 р.

Вісті Донецького губернського виконкому. – 18 червня 1920 р.

Червоний вал (Бахмут). – 14 березня 1919 р.

Там само.

Всеросійська кочегарка (Луганськ). – 11 грудня 1920 р.

Вісник Єнакієвого. – 23 (10) квітня 1918 р.

Вісті Донецького губернського виконкому. – 18 червня 1920 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ