«ШЕСТИДЕННА ВІЙНА» 1967 р. НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ В АМЕРИКАНСЬКО- РАДЯНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Автор(и)

  • Віталій Юрійович Бузань КНУ імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

Близький Схід, арабсько-ізраїльська війна, холодна війна, мирне врегулювання

Анотація

У статті розглядається «шестиденна війна» в контексті американсько-
радянських відносин. Автор обмірковує політику США та СРСР щодо війни, аналізує стратегічні інтереси наддержав на Близькому Сході. Особлива увага приділяється відносинам між США та СРСР протягом війни

Біографія автора

Віталій Юрійович Бузань, КНУ імені Тараса Шевченка

Аспірант кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн

Посилання

Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Volume XIX, Arab-Israeli Crisis and War, 1967 [електронний ресурс]. –

Washington, 2004. – Режим доступу : http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/johnsonlb/xix/ ; Ближневосточный конфликт: Из документов

Архива внешней политики Российской Федерации. Т. ІІ. 1957-1967 / [отв. ред. В. В. Наумкин]. – М. : Изд-во «Материк»; изд-

во Йельского университета (США), 2003.

Пырлин Е. Трудный и долгий путь к миру: взгляд из Москвы на проблему ближневосточного урегулирования / Евгений

Перлин. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002 ; Примаков Е. Конфиденциально : Ближний Восток

на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века) / Евгений Примаков. – М. : ИИК «Российская газета», 2006.

Quandt W. Peace Process. American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967 / William B. Quandt. – Washington :

Brookings Institution Press, 2005.

Ginor I. The Cold War’s longest cover-up : how and why the USSR instigated the 1967 war [електронний ресурс] / Isabella Ginor //

Middle East Review of International Affairs. – September 2003. – V. 7. – № 3. – Режим доступу : http://meria.idc.ac.il/journal/2003/

issue3/ginor.pdf ; The Russians Were Coming : The Soviet Military Threat in the 1967 Six-Day War [електронний ресурс] / Isabella

Ginor // Middle East Review of International Affairs. – December 2000. – V. 4. – № 4. – Режим доступу : http://meria.idc.ac.il/

journal/2000/issue4/ginor.pdf.

Ginor I. The Cold War’s... – Р. 35–36.

Там само.

Пырлин Е. Указ. соч. – С. 57–59.

Ginor I. The Cold War’s... – P. 40.

Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Volume XIX, Arab-Israeli Crisis and War, 1967 [електронний ресурс]. –

Washington., 2004. – Режим доступу : http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/johnsonlb/xix/. – Док. № 49.

Примаков Е. Указ. соч. – С. 115–117.

Carroll M. From peace (keeping) to war: the United Nations and the withdrawal of UNEF [електронний ресурс] / Michael K.

Carroll // Middle East Review of International Affairs. – June 2005. – V. 9. – № 2. – P. 72-93. – Режим доступу : http://meria.idc.ac.il/

journal/2005/issue2/Carroll%20Michael%20pdf.pdf. – Р. 80.

Пырлин Е. Указ. соч. – С. 61.

Ginor I. The Cold War’s... – P. 42.

Пырлин Е. Указ. соч. – С. 54.

Ginor I. The Cold War’s ... – P. 43–44.

Примаков Е. Указ. соч. – С. 121.

Ginor I. The Cold War’s... – P. 43.

Примаков Е. Указ. соч. – С. 121 ; Ginor I. The Russians Were Coming: The Soviet Military Threat in the 1967 Six-Day War

[електронний ресурс] / Isabella Ginor // Middle East Review of International Affairs. – December 2000. – V. 4. – № 4. – Режим

доступу : http://meria.idc.ac.il/journal/2000/issue4/ginor.pdf. – С. 47.

Ginor I. The Cold War’s... – С. 47.

Ibid. – Р. 48–49.

Пырлин Е. Указ. соч. – C. 70 ; Foreign Relations of the United States, 1964-1968… – Док. № 165, 225.

СССР и ближневосточное урегулирование. 1967-1988. Документы и материалы / [отв. ред. Ю. М. Воронцов]. – М. : Политиздат,

– С. 28–29.

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.) / Анатолий Добрынин. –

М. : Автор, 1996. – С. 146.

Пырлин Е. Указ. соч. – С. 122.

Foreign Relations of the United States, 1964-1968... – Док. 156, 159.

Пырлин Е. Указ. соч. – С. 67.

Foreign Relations of the United States, 1964-1968... – Док. 210.

Ibid. – Док. 188.

Ibid. – Док. 193, 209.

Ginor I. The Russians Were Coming... – Р. 54.

Ближневосточный конфликт... – С. 580 ; Близняков Р. Палестинская проблема в международных отношениях : резолюция о

разделе – конференция в Осло (1947-1993) / Роман Близняков, Малышев Дмитрий. – М. : МЦСПИИ, 2007. – 167.

Добрынин А. Указ. соч. – С. 145.

Foreign Relations of the United States, 1964-1968... – Док. 239, 242, 246.

Ginor I. The Cold War’s... – Р. 49.

Quandt W. Op. cit. – Р. 44.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ