ВЗАЄМОДІЯ ПАРТИЗАНСЬКИХ ЗАГОНІВ І ПІДПІЛЬНИХ ГРУП ПІВДНЯ УКРАЇНИ З РЕГУЛЯРНИМИ ЧАСТИНАМИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ (БЕРЕЗЕНЬ – СЕРПЕНЬ 1944 р.)

Автор(и)

  • Микола Миколайович Шитюк Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Євген Григорович Горбуров Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Україна, Велика Вітчизняна війна, фашистські загарбники, партизанські загони, підпільні організації, Червона армія

Анотація

У статті розглядаються питання взаємодії партизан і підпільників Півдня України
з регулярними частинами Червоної армії в період визволення території від німецько- румунських загарбників. Автори приходять до висновку, що посилення народної боротьби проти фашистських загарбників в Україні особливо яскраво виявилось у безперервному зростанні партизанських сил. Розгортаючи діяльність у тилу фашистських і румунських окупантів, партизанські загони, підпільні організації і групи намагались надати допомогу Червоній армії. Важливою стороною їх діяльності став збір розвідувальної інформації. У період переможного наступу Червоної армії вони переходили до відкритої збройної боротьби проти ворога, діючи часто у прямому контакті з її частинами.

Біографії авторів

Микола Миколайович Шитюк, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Д.і.н., професор, директор Інституту історії та права

Євген Григорович Горбуров, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

К.і.н., доцент кафедри історії України Інституту історії та права

Посилання

Приказ народного комиссара обороны от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения» // Военно-исторический

журнал. – 1975. – № 8. – С. 83–64.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. 10, оп. 1, спр. 15, арк. 21.

Державний архів Херсонської області, ф. 3562, оп. 2, спр. 1, арк. 13–14.

Слинько І. І. Підпілля і партизанський рух на Україні на завершальному етапі визволення 1944 р. / І. І. Слинько. – К. : Наук.

думка, 1970. – С. 29.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 9, спр. 79, арк. 42.

Асмолов А. Н. Фронт в тылу вермахта / А. Н. Асмолов. – М. : Политиздат, 1977. – С. 129–131.

ДАМО, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 27.

Там само, спр. 32, арк. 4.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 62, спр. 76, арк. 54.

Горбуров Є. Г. Рух опору на Півдні України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.) / Є. Г. Горбуров. – К. : Олді-

плюс, 2002. – С. 97.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 62, спр. 172, арк. 196.

Слинько І. І. Вказ. праця. – С. 108.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза : [сб. документов и материалов]. – Т. 2. – К. : Госполитиздат

Украині, 1948. – С. 243.

Асмолов А. Н. Вказ. праця. – С. 174–175.

Приказ народного комиссара обороны от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения». – С. 64.

Шитюк М. М. Партизанський і підпільний рух на Миколаївщині (1941-1944 рр.) / М. М. Шитюк. – Первомайськ : Б.в., 1996. –

С. 54–55.

Итоги второй мировой войны. – Минск : Б.в., 1965. – С. 208–209.

Нем’ятий В. М. Вірність / В. М. Нем’ятий // З історії боротьби трудящих Миколаївської області проти фашистських

загарбників у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). – Одеса : Маяк, 1973. – С. 167–168.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. – Т. 2. – К. : Наук. думка, 1974. – С. 384.

Нем’ятий В. М. Вказ. праця. – С. 167–168.

Асмолов А. Н. Вказ. праця. – С.174–175.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. – Т. 2. – С. 385.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 9, спр. 54, арк. 58.

Там само, спр. 192, арк. 192.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Т. 2. – С. 140.

Егоров В. 907 дней в тылу врага / В. Егоров, Н. Зотов. – Одеса : Маяк, 1969. – С. 140.

Герои подполья. – М. : Политиздат, 1966. – С. 171.

Слинько І. І. Вказ. праця. – С. 197.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Т. 2. – С. 186–187.

Слинько І. І. Вказ. праця. – С. 197.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 9, спр. 85, арк. 38.

История Великой Отечественной войны Советского Союза. – М. : Политиздат, 1984. – Т. 4. – С. 84.

Енжиняк В. Особая партизанско-диверсионная / В. Енжиняк, А. Кузнецов. – К. : Политиздат Украини, 1977. – С. 170–172.

Держархів АР Крим, ф. 151, оп. 151, спр. 1, арк. 601.

Центральний архів Міністерства оборони РФ, ф. 407, оп. 9839, спр. 6, арк. 93–94.

Вергасов И. Крымские тетроди / И. Вергасов. – К. : Дніпро, 1969. – С. 523.

Красная звезда. – 1944. – 14 мая.

Выборных И. С. Родники мужества / И. С. Выборных. – Дніпропетровськ : Луч, 1968. – С. 89.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ