ВЗАЄМОДІЯ ПАРТИЗАНСЬКИХ ЗАГОНІВ І ПІДПІЛЬНИХ ГРУП ПІВДНЯ УКРАЇНИ З РЕГУЛЯРНИМИ ЧАСТИНАМИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ (БЕРЕЗЕНЬ – СЕРПЕНЬ 1944 р.)

Микола Миколайович Шитюк, Євген Григорович Горбуров

Анотація


У статті розглядаються питання взаємодії партизан і підпільників Півдня України
з регулярними частинами Червоної армії в період визволення території від німецько- румунських загарбників. Автори приходять до висновку, що посилення народної боротьби проти фашистських загарбників в Україні особливо яскраво виявилось у безперервному зростанні партизанських сил. Розгортаючи діяльність у тилу фашистських і румунських окупантів, партизанські загони, підпільні організації і групи намагались надати допомогу Червоній армії. Важливою стороною їх діяльності став збір розвідувальної інформації. У період переможного наступу Червоної армії вони переходили до відкритої збройної боротьби проти ворога, діючи часто у прямому контакті з її частинами.


Ключові слова


Україна; Велика Вітчизняна війна; фашистські загарбники; партизанські загони; підпільні організації; Червона армія

Повний текст:

PDF

Посилання


Приказ народного комиссара обороны от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения» // Военно-исторический

журнал. – 1975. – № 8. – С. 83–64.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. 10, оп. 1, спр. 15, арк. 21.

Державний архів Херсонської області, ф. 3562, оп. 2, спр. 1, арк. 13–14.

Слинько І. І. Підпілля і партизанський рух на Україні на завершальному етапі визволення 1944 р. / І. І. Слинько. – К. : Наук.

думка, 1970. – С. 29.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 9, спр. 79, арк. 42.

Асмолов А. Н. Фронт в тылу вермахта / А. Н. Асмолов. – М. : Политиздат, 1977. – С. 129–131.

ДАМО, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 27.

Там само, спр. 32, арк. 4.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 62, спр. 76, арк. 54.

Горбуров Є. Г. Рух опору на Півдні України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.) / Є. Г. Горбуров. – К. : Олді-

плюс, 2002. – С. 97.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 62, спр. 172, арк. 196.

Слинько І. І. Вказ. праця. – С. 108.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза : [сб. документов и материалов]. – Т. 2. – К. : Госполитиздат

Украині, 1948. – С. 243.

Асмолов А. Н. Вказ. праця. – С. 174–175.

Приказ народного комиссара обороны от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения». – С. 64.

Шитюк М. М. Партизанський і підпільний рух на Миколаївщині (1941-1944 рр.) / М. М. Шитюк. – Первомайськ : Б.в., 1996. –

С. 54–55.

Итоги второй мировой войны. – Минск : Б.в., 1965. – С. 208–209.

Нем’ятий В. М. Вірність / В. М. Нем’ятий // З історії боротьби трудящих Миколаївської області проти фашистських

загарбників у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). – Одеса : Маяк, 1973. – С. 167–168.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. – Т. 2. – К. : Наук. думка, 1974. – С. 384.

Нем’ятий В. М. Вказ. праця. – С. 167–168.

Асмолов А. Н. Вказ. праця. – С.174–175.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. – Т. 2. – С. 385.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 9, спр. 54, арк. 58.

Там само, спр. 192, арк. 192.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Т. 2. – С. 140.

Егоров В. 907 дней в тылу врага / В. Егоров, Н. Зотов. – Одеса : Маяк, 1969. – С. 140.

Герои подполья. – М. : Политиздат, 1966. – С. 171.

Слинько І. І. Вказ. праця. – С. 197.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Т. 2. – С. 186–187.

Слинько І. І. Вказ. праця. – С. 197.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 9, спр. 85, арк. 38.

История Великой Отечественной войны Советского Союза. – М. : Политиздат, 1984. – Т. 4. – С. 84.

Енжиняк В. Особая партизанско-диверсионная / В. Енжиняк, А. Кузнецов. – К. : Политиздат Украини, 1977. – С. 170–172.

Держархів АР Крим, ф. 151, оп. 151, спр. 1, арк. 601.

Центральний архів Міністерства оборони РФ, ф. 407, оп. 9839, спр. 6, арк. 93–94.

Вергасов И. Крымские тетроди / И. Вергасов. – К. : Дніпро, 1969. – С. 523.

Красная звезда. – 1944. – 14 мая.

Выборных И. С. Родники мужества / И. С. Выборных. – Дніпропетровськ : Луч, 1968. – С. 89.