ДОГОВІРНО-ПРАВОВА БАЗА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-АРГЕНТИНСЬКИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Погромський Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

договірно-правова база, угода, декларація, ратифікація, українсько-аргентинські відносини

Анотація

У статті аналізується сучасний стан договірно-правової бази, яка склалася
між Україною та Аргентиною. Розглядаються етапи становлення міждержавних
відносин, походження документів за відомчим принципом та хронологією.
Окреслюються перспективи подальших політико-правових відносин двох держав з урахуванням сучасних тенденцій політичного розвитку

Біографія автора

Віктор Олександрович Погромський, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Здобувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Посилання

Книш М. М. Сучасні соціально-економічні процеси в Латинській Америці і напрями співпраці з Україною / М. Книш //

Регіональна політика України : наукові основи, методи, механізми. – Львів, 1998. – Ч. 1. – С. 163–168 ; Кириченко В. П.

Латинська Америка в зовнішньополітичній стратегії України / В. Кириченко // Вісник міжнародних відносин. – К., 1993. –

Вип. 1 ; Пералта Д. Грошова реформа в Аргентині / Д. Пералта // Грошові реформи в зарубіжних країнах : досвід та уроки для

України, міжнар. наук.-практ. конф. (1996; Київ). Міжнародна науково-практична конференція «Грошові реформи в

зарубіжних країнах : досвід та уроки для України», 23-24 травня 1996 р. – К., 1996. – С. 48–55.

Бредіхин А. В. Політичне та торговельно-економічне співробітництво України з Латинською Америкою (1994-1997 рр.) :

автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / Андрій Бредіхин. – Донецьк, 1999. – 18 с. ; Бредихин А. В. Латинская Америка –

Украина. Отношения на современном этапе / Андрей Бредихин // Матеріали вузівської наукової конференції професорсько-

викладацького складу по результатах науково-дослідної роботи : історичні науки, політологія. – Донецьк, 1997. – Ч. 2. –

С. 222–224 та ін.; Бредіхин А. В. Деякі аспекти досвіду формування політичної демократії в Аргентині для України / Андрій

Бредіхин // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : [зб. наук. праць]. – Донецьк, 2006. – С. 24–27 ;

Бредіхин А. Особливості трансформації політичної системи в Аргентині / Андрій Бредіхин, Марина Зелінська // Політичний

менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 92–100.

Дибчук Л. В. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної

України (1991-2005 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. В. Дибчук. – К., 2006. – 20 с. ; Сапеляк О. Українська

спільнота в Аргентині : історико-етнологічний аспект / Оксана Сапеляк. – Л. : Червона Калина, 2008. – 286 с. – (Інститут

народознавства НАН України).

Brand N. Migración ucraniana en la Argentina: Omisión o intencionalidad? [electronic resource] / Natalia Elizabeth Lorea Brand //

Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Buenos Aires. – Mode of access :

www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/archivos/14.pdf ; Texidó E. El acuerdo bilateral celebrado entre Argentina y Ucrania / Ezequiel

Texidó // Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra : Estudio de casos / Eduardo Geronimi, Lorenzo Cachón, Ezequiel Texidó. –

International Migration Papers. – Vol. 66. – Geneva : International Labour Organization, 2004. – P. 125–151.

Декларація про принципи відносин між Україною і Аргентинською Республікою [електронний ресурс] // Офіційний сайт

ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_012.

Угода між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про відмову від віз для осіб, що користуються дипломатичними,

службовими або офіційними паспортами [електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/

cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_006.

Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і Аргентинською Республікою [електронний ресурс] //

Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_001.

IV Reunion de la Comision Intergubernamental argentino-ucraniana para la cooperacion economicocomercial [electronic resourse]. –

Mode of access : www.recyt.org.ar/convacuerdos.htm.

Угода між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про торговельно-економічне співробітництво [електронний

ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_695.

Угода між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій [електронний

ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_720.

Cisneros A. Politica exterior argentina, 1989−1999 ; historia de un exito [electronic resouece] / A. Cisneros. − Buenos Aires : Grupo Editor

Latinoamericano, 1999. – P. 335. – Mode of access : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392002000100009.

Угода про співробітництво з питань захисту здоров’я тварин між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки

[електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_008.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Аргентинської Республіки про науково-технічне співробітництво

[електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_055.

Угода про співробітництво у сфері стандартизації та оцінки відповідності між Державним комітетом України з питань

технічного регулювання та споживчої політики і Аргентинським інститутом стандартизації [електронний ресурс] // Офіційний

сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_009.

Декларація про наміри співробітництва у сфері досліджень космічного простору між Україною та Аргентинською Республікою

[електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_005.

Рамкова угода між Національним космічним агентством України та Національною комісією з космічної діяльності Аргентини

щодо співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях [електронний ресурс] //

Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_007.

Рамкова угода між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки про співробітництво у сфері використання

космічного простору в мирних цілях [електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/

laws/main.cgi?nreg=032_013.

Santoro D. Argentina reconoce al gobierno de Kiev / D. Santoro // Clarin. – 1991. – 07 de diciembre. – P. 22. ; Ucrania. Si a la

independencia // La Nacion. – 1991. – 05 de diciembre.

Угода між Україною та Аргентинською Республікою з питань міграції [електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_004.

Спільна заява Міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка та Міністра закордонних справ, міжнародної торгівлі

та культу Аргентинської Республіки Гідо ді Телли [електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://

zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=032_014.

Янукович здійснить велике турне Латинською Америкою [електронний ресурс] // Інформаційне агентство ТСН.ua. – Режим

доступу : http://tsn.ua/ukrayina/yanukovich-zdiysnit-velike-turne-latinskoyu-amerikoyu.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ