ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБНАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ

Автор(и)

  • Оксана Романівна Чугріна Донецький державний університет управління, Ukraine

Ключові слова:

регіональний розвиток, європейський простір, субнаціональні системи, модернізація, інтеграція

Анотація

Статтю присвячено проблемам регіонального розвитку європейського простору,
вивченню основних типів сучасних європейських субнаціональних систем та
процесам їх трансформації. Проаналізовано зміни, що відбулися протягом другої
половини ХХ ст. в плані децентралізації повноважень, пов’язаних з регіональним
розвитком, а також з’ясовано взаємозв’язок між наднаціональним об’єднанням та
субнаціональним поділом

Біографія автора

Оксана Романівна Чугріна, Донецький державний університет управління

кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і
психології

Посилання

Агранофф Р. Огляд європейських традицій місцевого самоврядування / Р. Агранофф // Саєнко Ю., Ткачук А., Привалов Ю.

Місцеве самоврядування в Україні : проблеми і прогнози. – К. : Ін-т соціології, 1997. – С. 3–24 ; Бусыгина И. М. Региональная

политика Европейского Союза на рубеже веков: новые тенденции и вызовы / И. М. Бусыгина // Европа на пороге ХХІ века :

Ренессанс или упадок? – М. : ИНИОН РАН, 1998. – С. 110–118; Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС :

Порівняльний аналіз : Пер. з фр. / Ж. Зіллер. – К. : Основи, 1996. – 420 с. ; Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для

України / За ред. С. Максименка. – К. : Логос, 2000. – 72 с. ; Шульга М. О. Проблеми формування державної політики /

М. О. Шульга // Регіональна політика України : концептуальні засади, історія, перспективи : [міжнар. наук.-практ. конф.

(10-11 лист. 1994 р.)]. – К. : Ін-т націон. відносин і політології, 1995. – С. 3–24.

Агранофф Р. Огляд європейських традицій місцевого самоврядування. – С. 6–7.

Европейская Хартия местного самоуправления [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ecology-mef.narod.ru/zakon58.htm.

Агранофф Р. Огляд європейських традицій місцевого самоврядування. – С. 13–14.

Агранофф Р. Там само. – С. 10–11.

Конгресс местных и региональних властей Европы [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.coe.ru/win/19zagl.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ