ЗАОЧНА ОСВІТА ПРАЦЮЮЧОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1946-1950 рр.)

Ганна В’ячеславівна Кучеренко

Анотація


У статті розглядаються проблеми організації навчання в заочних школах
працюючою молоді в період 1946-1950 рр. Така форма навчання, яка виникла у формі відділень та навчально-консультаційних пунктів при денних і вечірніх загальноосвітніх школах, в подальшому набула поширення у зв’язку з відкриттям у 1949 р. міжобласних заочних шкіл в обласних центрах. Заочна форма навчання забезпечувала доступність загальної середньої освіти для усіх верств населення України


Ключові слова


заочна школа; працююча молодь; навчально-консультаційні пункти; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Зарецкий М. Ф. О вечерней школе / М. Ф. Зарецкий // Молодежь и образование. Статистический сборник. – М., 1972. – С. 85.

Народное образование в СССР / [под ред. М. А. Прокофьева]. – М. : Педагогика, 1985. – С. 73.

Орловский Ю. П. Совмещение труда с обучением / Ю. П. Орловский. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1987. – С. 47.

Народное образование в СССР / [под ред. И. А. Каирова, М. К. Гончарова и др.]. – М. : АПН, 1957. – С. 559.

Мельниченко В. М. Культурно-освітня сфера українського повоєнного села (за матеріалами центральних областей України) /

В. М. Мельниченко, О. Г. Шамрай. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – С. 79.

Зарецкий М. Ф. Вказ. праця.

Збірник наказів і розпоряджень МО УРСР. – № 8. – 1950. – С. 18.

Більше уваги заочним середнім школам // Радянська освіта. – 1950. – 5 серпня. – С. 2.

Центральний державний архів виконавчих органів влади України. – Ф. 166. Міністерство освіти УРСР. – Оп. 15. – Спр. 1112.

Зведений звіт про заочну освіту дорослих в УРСР на початок 1951–1952 навчального року. – Арк. 147–147 зв.