ЗАОЧНА ОСВІТА ПРАЦЮЮЧОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1946-1950 рр.)

Автор(и)

  • Ганна В’ячеславівна Кучеренко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine

Ключові слова:

заочна школа, працююча молодь, навчально-консультаційні пункти, Україна

Анотація

У статті розглядаються проблеми організації навчання в заочних школах
працюючою молоді в період 1946-1950 рр. Така форма навчання, яка виникла у формі відділень та навчально-консультаційних пунктів при денних і вечірніх загальноосвітніх школах, в подальшому набула поширення у зв’язку з відкриттям у 1949 р. міжобласних заочних шкіл в обласних центрах. Заочна форма навчання забезпечувала доступність загальної середньої освіти для усіх верств населення України

Біографія автора

Ганна В’ячеславівна Кучеренко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Здобувач кафедри новітньої історії

Посилання

Зарецкий М. Ф. О вечерней школе / М. Ф. Зарецкий // Молодежь и образование. Статистический сборник. – М., 1972. – С. 85.

Народное образование в СССР / [под ред. М. А. Прокофьева]. – М. : Педагогика, 1985. – С. 73.

Орловский Ю. П. Совмещение труда с обучением / Ю. П. Орловский. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1987. – С. 47.

Народное образование в СССР / [под ред. И. А. Каирова, М. К. Гончарова и др.]. – М. : АПН, 1957. – С. 559.

Мельниченко В. М. Культурно-освітня сфера українського повоєнного села (за матеріалами центральних областей України) /

В. М. Мельниченко, О. Г. Шамрай. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – С. 79.

Зарецкий М. Ф. Вказ. праця.

Збірник наказів і розпоряджень МО УРСР. – № 8. – 1950. – С. 18.

Більше уваги заочним середнім школам // Радянська освіта. – 1950. – 5 серпня. – С. 2.

Центральний державний архів виконавчих органів влади України. – Ф. 166. Міністерство освіти УРСР. – Оп. 15. – Спр. 1112.

Зведений звіт про заочну освіту дорослих в УРСР на початок 1951–1952 навчального року. – Арк. 147–147 зв.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ