ФРАНСІСКО ФРАНКО: ВІД СОЛДАТА ДО ГЛАВИ ДЕРЖАВИ (ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ)

Автор(и)

  • Анастасія Олександрівна Хмель ЧДУ ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

Іспанія, Марокко, Друга світова війна, міжнародний статус, громадянська війна, Німеччина, Ф. Франко

Анотація

У статті на основі аналізу вітчизняної, російської та іноземної наукової
літератури висвітлюється постать Ф. Франко: становлення як особистості,
ставлення до подій в Іспанії в роки другої республіки (1931-1939), роль під час
громадянській війні 1936-1939 років, діяльність як дипломата і глави держави під час Другої світової війни

Біографія автора

Анастасія Олександрівна Хмель, ЧДУ ім. Петра Могили

Аспірантка кафедри всесвітньої історії

Посилання

Кулюбакин В. Либеральная диктатура / В. Кулюбякин // Общественно-политический журнал. – 2007. – № 39. – С. 45–50.

Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002) : [навчальний посібник] / О. П. Іваницька. – Вінниця:

Видавництво «Фоліант», 2003. – С. 252.

Испания. Анфас и профіль / [под ред. В. Л. Верникова]. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2007. – С. 10.

Жупанський О. Він думав лише про Іспанію та її інтереси / О. Жупанський // Персонал. – 2006. – № 50(201). – С. 26–27.

Doussinage J. Espana tenia razon / J. Doussinage. – Madrid, 1950. ; Serrano Suner R. Entre Hendaya y Giblartar / R. Serrano Suner. –

Madrіd, 1947.

Пожарская С. П. Тайная липломатия Мадрида (Внешняя политика Испании в годы Второй мировой войны) / С. П. Пожарская. –

М. : Международные отношения, 1971. – 270 с. ; Пожарская С. П. Генералиссимус Франко и его время / С. П. Пожарская //

Новая и новейшая история. – 1990. – № 6. – С. 164–185.

Дамс Х. Г. Франсиско Франко / Х. Г. Дамс / [пер. с нем. И. Жаровой]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – Серия «След в

истории». – 352 с. ; Креленко Д. М. Франциско Франко: путь к власти / Д. М. Креленко. – Саратов : Изд-во Саратовського ун-

та, 2002. – 216 с. ; Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002) : [навчальний посібник]. – Вінниця :

Видавництво «Фоліант», 2003. – 560 с.

Дамс Х. Г. Вказана праця. – С. 4–5.

Пожарская С. П. Франсиско Франко / С. П. Пожарская // Вопросы истории. – 2005. – № 1. – С. 53.

Дамс Х. Г. Вказ. праця. – С. 10.

Жупанський О. Вказ. праця. – С. 29.

Креленко Д. М. Франциско Франко : путь к власти / Д. М. Креленко. – Саратов : Изд-во Саратовського ун-та, 2002. – С. 77–78.

Там само. – С. 80.

Там само. – С. 82–83.

Пожарская С. П. Генералиссимус Франко и его время / С. П. Пожарская // Новая и новейшая история. – 1990. – № 6. – С. 170.

Там само. – С. 171.

Белоусова З. С. Начало Гражданской войны в Испании и дипломатия Парижа / З. С. Белоусова // Из истории Европы в новое и

новейшее время. К 100-летию академика И. М. Майского / [под. ред. академиков А. Л. Нарочницкого, А. М. Самсонова,

С. Л. Тихвинского и др]. – М. : Наука, 1984. – С. 192.

Пожарская С. П. Испания и вторая мировая война / С. П. Пожарская // Новая и новейшая история. – 1968. – № 1. – С. 40.

Пожарская С. П. Генералиссимус Франко и его время. – С. 180.

Креленко Д. М. Вказ. праця. – С. 150.

Підлуцький О. Франциско Франко : непереможний генералісимус / О. Підлуцький // Дзеркало тижня. – 2001. – № 36 (360). –

С. 4.

Пожарская С. П. Тайная дипломатия Мадрида. – С. 145.

Там само. – С. 201.

Там само. – С. 191.

Дамс Х. Г. Вказ. праця. – С. 340

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ