СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВІДРОДЖЕННЯ (1991-2007 pp.)

Автор(и)

  • Марина Миколаївна Ігнатенко Кримський гуманітарний університет, Ukraine

Ключові слова:

сільська кооперація, сучасне село, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, фермерські господарства, «агроторгові будинки»

Анотація

У статті аналізуються основні форми, напрямки розвитку, досягнення та
прорахунки відновлення сільської кооперації в сучасному українському селі. Розвиток кооперації в Україні стримувався недостатньою увагою до неї органів державного управління. В Україні сформувалось три групи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. До першої відносились ті, що створені власниками ОСГ. Їх засновниками виступали сільські громади кількох сіл або домогосподарств. До другої групи – ті, що створювались організованою групою товаровиробників – фермерськими господарствами. Третю групу представляли кооперативи, так звані «агроторгові будинки», членами і одержувачами їх послуг були великі реформовані сільгосппідприємства всіх форм господарювання.

Біографія автора

Марина Миколаївна Ігнатенко, Кримський гуманітарний університет

Доктор історичних наук, професор кафедри історії і правознавства, методики викладання і державного управління

Посилання

Саблук П. Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого тапогляд у майбутнє / П. Т. Саблук // Аграрна

економіка в умовах демократичного державотворення : [науково-популярні нариси у 3-х томах]. – Т. 2. – К., 2001. – С. 12–13.

Білявська Л. В. Теоретичні аспекти кооперативного підприємництва / Л. В. Білявська // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 65.

Державна політика щодо агропромислового комплексу України : [матеріали обговорень]. – К. : Міжнародний центр

перспективних досліджень, 2000. – С. 12.

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – С. 683.

Закон України «Про кооперацію» // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 142.

Черевко Г. Фермерські кооперативи в розвинутих капіталістичних країнах / Г. Черевко // Земля і люди України. – 1992. – № 13. –

С. 10.

Лазня В. Про необхідність розвитку агропромислових формувань ринкового типу / В. Лазня, І. Лазня, В. Бойко // Економіка

України. – 1996. – № 2. – С. 70.

Волик A. M. Розвиток виробничої та обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні / А. М. Волик // Економіка

АПК. – 2000. – № 4. – С. 38.

Там само. – С. 39.

Актуальні питання аграрного виробництва : [збірник робіт 2002-2003] / [за ред. В. П. Горбуліна]. – К., 2003. – С. 47.

Цимбал В. О. Удосконалення виробничих відносин у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах / В. О. Цимбал //

Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 85.

Там само. – С. 86.

Там само. – С. 87.

Грищенко М. П. Сільськогосподарська кооперація: проблеми, шляхи розв’язання / М. П. Грищенко, М. Й. Малік, В. А. Пулім //

Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 56.

Андрущенко A. M. Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів /

А. М. Андрущенко // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 60.

Актуальні питання аграрного виробництва : [збірник робіт 2003-2004] / [за ред. В. П. Горбуліна]. – К., 2004. – С. 410.

Там само. – С. 413.

Малік М. Й. Кооперація в сільському господарстві України : стан і перспективи / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2005. – № 12. –

С. 5.

Бурачек І. В. Розвиток виробничої кооперації в сільському господарстві України / І. В. Бурачек // Економіка АПК. – 2005. –

№ 1. – С. ЗЗ.

Березюк С. В. Розвиток кооперативних відносин у системі агротехнічного обслуговування / С. В. Березюк, І. С. Воронецька,

І. С. Березюк // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 53.

Кириленко І. Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи / І. Г. Кириленко. – К. : ННЦ Інституту аграрної економіки, 2005. – С. 176–177.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ