ПОЛЯКИ ХЕРСОНЩИНИ У 20-30-х рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • Ольга Анатоліївна Мягка Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

поляки, Херсонщина, репресії, депортація, денаціоналізація

Анотація

У статті на основі архівних та інших джерел розглядається національно-
культурний та економічний розвиток польської національної меншини Херсонщини у 20-30-х рр. ХХ ст., зокрема, створення і функціонування національних адміністра-тивно-територіальних одиниць, організацію роботи навчальних та культурно-освітніх закладів у 20-х рр. ХХ ст. та денаціоналізація радянської політики щодо національних меншин, перехід до депортації та репресій у 30-х рр. ХХ ст.

Біографія автора

Ольга Анатоліївна Мягка, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

аспірантка кафедри історії України

Посилання

Балуба І. А. Проблеми культурно-освітнього розвитку польської національної меншини в Україні в 20-30-ті рр. ХХ ст. /

І. А. Балуба // Посвіт. – 1999. – № 2(23). – С. 10–12 ; Єременко Т. Поляки в Україні / Т. Єременко, Б. Чирко, О. Калакура //

Віче. – 1993. – № 2. – С. 119–130 ; Якубова Л. Д. Національно-культурне життя етнічних меншосте України (20-30 роки) :

коренізація та депортація / Л. Д. Якубова // УІЖ. – 1998. – № 6. – С. 22–35; 1999. – № 1. – С. 41–55.

Національні процеси в Україні : історія і сучасність : документи і матеріали : [довідник в 2-х т.]. – Т. 2. – К. : Вища школа, 1997. –

С. 27–32.

Калакура О. Я. Пішаки в політичній грі. До питання національно-територіального районування України в 20-30-х рр. ХХ ст. /

О. Я. Калакура, К. О. Бєлашова // Відродження. – 1994. – № 7. – С. 72–74.

Всесоюзний перепис населення 1926 року. – Т. ХІV. – М. : ЦСУ СРСР, 1929. – С. 12–36.

Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 979. – Арк. 133.

Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф.Р – 3756. – Оп. 1. – Спр. 862. – Арк. 5.

ДАХО. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1422. – Арк. 132.

Гриневич О. Сторінки історії Киселівки / О. Гриневич // Миколаївщина багатонаціональна: з історії етнічних спільнот

регіону. – Миколаїв, 2005. – С. 260.

Архівні матеріали говорять // Шкільний краєзнавчий альманах. – Киселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., 2007. – С. 34.

ДАХО. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1422. – Арк. 132.

Гриневич О. Вказ. праця. – С. 264.

ДАХО. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1431. – Арк. 52.

Там само. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1422. – Арк. 224.

Там само. – Ф.Р – 435. – Оп. 1. – Спр. 799. – Арк. 105.

Там само. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1422. – Арк. 123-132, 221.

Там само. – Ф.Р – 435. – Оп. 1. – Спр. 799. – Арк. 111, 167, 194.

Там само. – Ф.Р – 731. – Оп. 1. – Спр. 37. – Арк. 160.

Там само. – Ф.Р – 435. – Оп. 1. – Спр. 800. – Арк. 123.

Там само. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1422. – Арк. 170, 230.

Баранюк В. Історія села Правдине в документальних зібраннях архіву (до 160-річчя заснування села) / В. Баранюк // Поляки

на Півдні України ХVІІ-ХХ ст. – Ольштин – Ополє – Вроцлав – Одеса, 2007. – С. 49.

ДАХО. – Ф.Р – 169. – Оп. 1. – Спр. 765. – Арк. 31.

Там само. – Ф.Р – 435. – Оп. 1. – Спр. 800. – Арк. 9.

Там само. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1422. – Арк. 123–132.

Там само. – Ф.Р – 2. – Оп. 1. – Спр. 1404. – Арк. 18.

ДАЗО. – Ф.Р – 576. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 87-89.

Там само. – Ф.Р – 3756. – Оп. 1. – Спр. 1022. – Арк. 194–195.

Там само. – Ф.Р – 3756. – Оп. 1. – Спр. 1049. – Арк. 92, 94.

Там само. – Ф.Р – 3756. – Оп. 1. – Спр. 1022. – Арк. 196.

Там само. – Ф.Р – 3756. – Оп. 1. – Спр. 1049. – Арк. 96.

Там само. – Ф.Р – 3756. – Оп. 1. – Спр. 1028. – Арк. 17–18.

Там само. – Ф.Р – 3756. – Оп. 1. – Спр. 1028. – Арк. 42.

Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті рр. ХХ ст. / М. М. Шитюк. – К. : ТЕТРА, 2000. –

с. – С. 321.

Калакура О. Я. Пішаки у політичній грі. До питання національно-територіального районування України в 20-30-х рр. ХХ ст. /

О. Я. Калакура, К. О. Бєлашова // Відродження. – 1994. – № 7. – С. 73–74.

Єфименко Г. Г. Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932-1938) / Г. Г. Єфименко // УІЖ. – 2000. – № 4. – С. 38–39.

ДАХО. – Ф.Р – 4033. – Оп. 4. – Спр. 133. – Арк. 36, 52, 92, 96-97, 100-103.

Там само. – Ф.Р – 4033. – Оп. 3. – Спр. 166. – Арк. 1-2, 448.

Там само. – Ф.Р – 4033. – Оп. 4. – Спр. 50. – Арк. 187.

Там само. – Ф.Р – 4033. – Оп. 3. – Спр. 147. – Арк. 41, Спр. 816, Арк. 10-13.

Там само. – Ф.Р – 4033. – Оп. 4. – Спр. 158. – Арк. 28, 30, 33.

Там само. – Ф.Р – 4033. – Оп. 3. – Спр. 160. – Арк. 59.

Там само. – Ф.Р – 4033. – Оп. 3. – Спр. 712. – Арк. 9, 50.

Там само. – Ф.Р – 4033. – Оп. 4. – Спр. 748. – Арк. 18, Спра. 749, Арк. 44.

Шитюк М. М. Вказана праця. – С. 329.

Чирко Б. В. Під пресом імперської ідеології. Початок формування національної школи та її денаціоналізація в умовах

тоталітарного режиму (1920-1930-ті рр.) / Б. В. Чирко // Відродження. – 1993. – № 1. – С. 68.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО