ПОКУТТЯ НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст.

Автор(и)

  • Андрій Зіновійович Королько Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Ukraine

Ключові слова:

карта, картографія, картознавство, Покуття

Анотація

Покуття було відоме в період пізнього середньовіччя і нового часу. Підтвердження цього є його місцезнаходження на стародавніх картах Європи ХVІ – першої половини ХVІІ ст. У статті проводиться аналіз добірки іноземних карт зазначеного періоду, де розташоване Покуття, яке відігравало важливе військово-стратегічне значення як прикордонний регіон Речі Посполитої (Польщі).

Біографія автора

Андрій Зіновійович Королько, Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Кордт В. Матеріали до історії картографії України / В. Кордт. – К., 1931. – Ч. 1. – С. 100.

Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття з найдавніших часів до кінця ХV століття. Т. 1 / В. Грабовецький. – Івано-

Франківськ, 1992. – С. 119–120.

Кордт В. Матеріали до історії картографії України / В. Кордт. – К., 1931. – Ч. 1. – 198 с.

Ляскоронский В. Иностранные карты и атласы ХVІ и ХVІІ вв., относящиеся к Южной России / В. Ляскоронський // Чтения

Исторического общеста Нестора Летописца. – К., 1898. – Кн. 12. – С. 97–137.

Паньків М. І. Покуття / М. І. Паньків // Жовтень. – 1987. – № 2. – С. 100–105.

Вавричин М. Г. Матеріали до історії картографії України у ХVІ ст. у фондах ЛНБ АН УРСР // Бібліотека і науково-технічний

прогрес. – Львів, 1975. – С. 101–109 ; Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. –

Кінець ХV – першій половина ХVІІ ст. – К. : ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с.; Дашкевич Я. Р. Україна на картах ХІV –

ХVІ ст.: Стан і проблема дослідження / Я. Р. Шашкевич // Історико-географічне вивчення природних та соціально-

економічних процесів на Україні. – К., 1988. – С. 94–100 ; Дашкевич Я. Східне Поділля на картах ХV ст. / Я. Дашкевич //

Географічний фактор в історичному процесі. – К., 1990. – С. 155–169 ; Дашкевич Я. Р. Територія України на картах ХІІІ-ХVІІ ст. /

Я. Р. Дашкевич // Історичні дослідження : Вітчизняна історія. – К., 1981. – Вип. 7. – С. 88–93 ; Люта Т. Україна на старожитніх

мапах / Т. Люта // Пам’ятки України : історія та культура. – К., 1996. – № 2. – С. 51–56 ; Сосса Р. Переднє слово / Р. Сосса //

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. – Кінець ХV – першій половина ХVІІ ст. – К. :

ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. – С. 5–7.

Історичне картознавство України : [збірник наукових праць]. –Львів-Київ-Нью-Йорк, 2004. – 518 с.

Сосса Р. Переднє слово / Р. Сосса // Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. – Кінець ХV –

першій половина ХVІІ ст. – К. : ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. – С. 6.

Вавричин М. Г. Матеріали до історії картографії України у ХVІ ст. – С. 101–102 ; Дашкевич Я. Східне Поділля на картах ХV ст. –

С. 155–169.

Вавричин М. Г. Матеріали до історії картографії України у ХVІ ст. – С. 105 ; Дашкевич Я. Р. Територія України на картах ХІІІ –

ХVІІ ст. – С. 89 ; Сосса Р. Історія картографування території України. – С. 24–25.

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. – С. 42–43.

Вавричин М. Г. Матеріали до історії картографії України у ХVІ ст. – С. 105 ; Дашкевич Я. Р. Територія України на картах ХІІІ –

ХVІІ ст. – С. 89 ; Люта Т. Вказ. праця. – С. 51–56 ; Сосса Р. Історія картографування території України. – С. 26–28 ; Вавричин М.

Україна на стародавніх картах / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – Кінець ХV – першій половина ХVІІ ст. – С. 44–47.

Там само.

Вавричин М. Україна на стародавніх картах. Кінець ХV – першій половина ХVІІ ст. / М. Вавричин, Я. Дашкевич, М. Кришталович. –

С. 84–85 ; Дашкевич Я. Р. Територія України на картах ХІІІ-ХVІІ ст. – С. 88–92.

Вавричин М. Г. Матеріали до історії картографії України у ХVІ ст. – С. 105 ; Дашкевич Я. Східне Поділля на картах ХV ст. ;

Сосса Р. Історія картографування території України. – С. 27–28 ; Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин,

Я. Дашкевич, У. Кришталович. – Кінець ХV – першій половина ХVІІ ст. – С. 102–103.

Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – Кінець ХV – першій половина

ХVІІ ст. – С. 122–123 ; Дашкевич Я. Поділля на картах ХV – ХVІІ ст. – С. 131–132.

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. – Кінець ХV – першій половина ХVІІ ст. –

С. 126–127.

Вавричин М. Г. Матеріали до історії картографії України у ХVІ ст. – С. 105 ; Дашкевич Я. Р. Територія України на картах ХІІІ –

ХVІІ ст. – С. 88–89; Сосса Р. Історія картографування території України. – С. 22 ; Вавричин М. Україна на стародавніх картах /

М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – С. 142–145.

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. – С. 136–137 ; Дашкевич Я. Східне Поділля на

картах ХV ст.

Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – С. 160–161.

Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – С. 50–51 ; Дашкевич Я. Р.

Україна на картах ХІV-ХVІ ст. ; Рыбаков Б. А. Русские карты Московии ХV – начала ХVІ века. – М., 1974. – 112 с. – С. 57–68 ;

Сосса Р. Історія картографування території України. – С. 34.

Дашкевич Я. Р. Україна на картах ХІV-ХVІ ст. ; Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин, Я. Дашкевич,

У. Кришталович. – С. 152–153.

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. – С. 166–169 ; Сосса Р. Історія картографування

території України. – С. 34 ; Рыбаков Б. А. Указ. соч. – С. 57–68.

Вавричин М. Г. Матеріали до історії картографії України у ХVІ ст. ; Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин,

Я. Дашкевич, У. Кришталович. – С. 184–187 ; Дашкевич Я. Східне Поділля на картах ХV ст. – С. 155–159 ; Демченко

Г. Атласи картографічної фірми Блау – найвище досягнення голландського атласного картографування ХVІІ ст. // Картографія та

історія України : [збірник наукових праць]. – Львів ; Київ ; Нью-Йорк, 2000. – С. 40–45.

Вавричин М. Україна на стародавніх картах / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – С. 198–199.

Там само. – С. 108–109.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО