КОЗАКИ НОВОЇ СІЧІ В ОБОРОНІ ЗАПОРОЗЬКИХ ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ: ІСТОРІОГРАФІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Автор(и)

  • Діна Валеріївна Колодчук Донецький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

історіографія, Нова Січ, козацькі права та вольності, колоніальна політика

Анотація

Аналізується наукова література ХХ – початку ХХІ ст. щодо висвітлення
виборювання козаками Нової Січі прав та вольностей запорозьких. Історики
радянського періоду (В. Голобуцький, О. Апанович, Н. Полонська-Василенко) мали певні напрацювання в контексті дослідження козацької тематики. Звернули увагу на цей аспект історії Нової Січі і автори нової генерації (І. Ільєнко, Л. Залізняк, О. Січова, В. Мороз, С. Андрєєва, В. Полторак, В. Яценко та ін.). Показано, що дослідницький процес на сучасному етапі суттєво пожвавився, відбулася зміна парадигми, що позитивно вплинуло на стан вивчення проблеми

Біографія автора

Діна Валеріївна Колодчук, Донецький національний університет

Аспірантка кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії

Посилання

Мандрика М. Останні часи Січі Запорозької і початок козацького війська Чорноморського / М. Мандрика. – Катеринослав,

– С. 1.

Там само. – С. 18.

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734-1775 рр. / В. О. Голобуцький – Дніпропетровськ : Січ,

– С. 72.

Там само. – С. 82.

Апанович О. М. Найтрагічніший 1775 р. / О. М. Апанович // Військо України. – 1993. – № 5. – С. 55.

Там само. – С. 56.

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України / Н. Д. Полонська-Василенко : У 2-х т. – Т. 2. – К. : Либідь, 1993. – С. 131.

Там само. – С. 107.

Ільєнко І. В пазурах у двоглавого. Українство під царським гнітом (1654-1917 рр.) / І. Ільєнко. – К., 2004. – С. 134.

Там само.

Залізняк Л. Від козацької вольності – до Новоросії / Л. Залізняк // Пам’ятки України. – 1991. – № 2. – С. 20.

Там само. – С. 19.

Там само. – С. 20.

Січова О. В. Ставлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії / О. В. Січова // Рукописна та

книжкова спадщина України. – 2007. – Вип. 12. – С. 124.

Там само. – С. 127.

Там само. – С. 129.

Мороз В. Антон Головатий, дипломаті поет / В. Мороз // Козацтво. – 1993. – № 1. – С. 19.

Грушевський М. С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх /

М. С. Грушевський. – К. : «КМ Academia», 1994. – С. 191.

Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского / А. А. Скальковский. – 3-е изд. Ч. 2. – Одесса,

– С. 20.

Андрєєва С. С. Взаємини Запорожжя і Кримського ханства періоду Нової Січі (1734-1775 рр.) : автореф… канд. істор.наук :

00.01 / С. С. Андрєєва. – Запоріжжя, 2006. – С. 14.

Там само. – С. 16.

Полторак В. М. Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775 рр.) : автореф… канд. істор.

наук : 07.00.01 / В. М. Полторак. – Запоріжжя, 2007. – С. 11.

Яценко В. Б. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII ст. : автореф… канд. істор

наук : 07.00.01 / В. Б. Яценко. – Харків, 2007. – С. 1.

Там само. – С. 15.

Там само.

Там само.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО