ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ ЯК ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРНО- МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Тетяна Дмитрівна Чубіна Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, Ukraine

Ключові слова:

рід, Потоцькі, Тульчин, магнат, маєток, палац, шедевр, культура, мистецтво

Анотація

Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот
до сучасних цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні
процеси, на суспільство не відокремлений від вивчення окремих особистостей і
династій. У цій науковій статті мова йде про рід Потоцьких, його внесок в історію та культуру України 

Біографія автора

Тетяна Дмитрівна Чубіна, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України

Доктор історичних наук.
Професор кафедри гуманітарних та соціальних наук

Посилання

Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – 156 s. ; Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – 159 s. ;

Urbański A. Pro Memoria. – Warszawa, 1929. – 154 s. ; Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. – Warszawa, 1928. – 136 s.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 9. Województwo Podolskie. – 2-е wyd. – Wrocław, Warszawa, Kraków,

– 458 s. ; Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław,

– 576 s. ; Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Т. 11. Województwo Kijowskie. – 2-е wyd. – Wrocław,

Warszawa, Kraków, 1996. – 573 s.

Малаков Д. Архітектор Городецький / Д. Малаков. – К. : Кий, 1999. – 240 с. ; Малаков Д. В. Минуле Немирова / Д. В. Малаков. – К. :

Оранта, 1998. – 111 с. ; Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – 174 с.

Родічкін І. Д. Старовинні маєтки України : [книга-альбом] / І. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. – К. : Мистецтво, 2005. – 384 с.

Там само. – С. 83.

Вельтман А. Ф. Странник / А. Ф. Вельтман. – М., 1978. – С. 51-52.

Степанюк К. Тульчин: Путівник / К. Степанюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – С. 6.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 142.

Krzyżanowski S. Tulczyn. – Kraków: Główny skład w księgarni W. Wielogłowskiego, 1862. – 27 s.

Центральний державний історичний архів України м. Києва (далі ЦДІАУК). Ф. 2214. Меєрович Валентин Леонович (1908-1972 рр.) –

краєзнавець, дослідник історії Державного дендрологічного парку «Софіївка» (Умань) та його засновників Потоцьких. – Оп. 1. – Спр. 6.

«Софиевка» (Умань) и история семьи ее устроителя Щенсного Потоцкого в связи с историей России, Польши и Украины второй

половины XVIII в. и первой четверти XIX в. Рукопись. – Арк. 5.

Тульчин. Дворец [електронний ресурс] // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / [гл. ред. Н. Л. Жариков]. – Т. 2. – Режим доступу : http://ua.vlasenko.net/_pgs/vinnycka.html.

Павленко Л. Тульчинський Версаль [електронний ресурс] / Л. Павленко // Пенсійний кур’єр. – Режим доступу : http://www.courierpfu.

com.ua/ua/text.html?_m=mag&_c=view&_t= articles&stid= 1237&mags_number= 107&menu_cat_id=47.

Niemcewicz J. U. Podróże historyczne po ziemiach polkich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. – Paryż, 1858. – S. 305–306.

Тульчин – європейське містечко [електронний ресурс] // Форум молодих лідерів України. – Режим доступу : http://www.mlu.org.ua/cms/ content/view/524/548/.

Сметанская О. Город-музей Тульчин на Винничине отмечает 400 лет со дня свого основания / О. Сметанская // Факты. – 2007. – 4 июля. – № 116. – С. 16.

Naruszewicz A. Dyariusz podróży Najjaśniejszego króla polskiego Stanisława Augusta na Ukrainę i bytności w Krakowie aż do powrotu do

Warszawy dnia 22 lipca roku 1787. – Warszawa, 1787. – S. 163.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 144–145, 149.

Родічкін І. Д. Вказана праця. – С. 84.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław, 1996. –

S. 439–440.

ЦДІАУК. Ф. 49. Потоцькі – графи, польські магнати, великі землевласники на Правобережній Україні. – Оп. 2. – Спр. 2962. Материалы фонда Потоцких на фр. яз. 1760-1799 гг.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław, 1996. – S. 445.

Przezdziecki А. Podole, Wołyń, Ukraina, obrazy miejsc і czasów. – Wilno, 1841. – T. II. – S. 97.

Лоєк Є. Історія прекрасної бітиники / Є. Лоєк. – К. : Юніверсал, 2005. – С. 273.

Родічкін І. Д. Вказана праця. – С. 84.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 150.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 293.

Potocki Leon. Urywek wspomnień. – Poznań, 1876.

Dictionary of National Biography. – Т. І. – London, 1885. – S. 297–298.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 354.

Там само. – С. 428.

Lagarde [Auguste de Lagarde de Chambonas]. Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt, ou Lettres adressées a Jules Griffith. – Paris , 1824. – S. 81, 85–86.

Там само. – С. 87–90, 112–113.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 359.

Kaleta R. Grób Trembeckiego // Przegląd Humanistyczny. – R. II. – 1958. – Z. 4 (7). – S. 101–106.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 359.

Łojek J. Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna; 1799-1921. – 4-e wyd. – Warszawa : Alfa-Wero, 1996.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 360.

Родічкін І. Д., Родічкіна О. І. Вказана праця. – С. 86.

Мережковский Д. С. Павел Первый. Александр Первый / Д. С. Мережковский // Царство зверя. Трилогия. – Т. 3. – М. : Издательство

«Правда», 1990. – С. 428.

Там само. – С. 434.

Родічкін І.Д. Вказана праця. – С. 86.

Przezdziecki А. Podole, Wołyń, Ukraina, obrazy miejsc і czasów. – Wilno, 1841. – T. II.

Kraszewski J. I. Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budzaku. Dziennik przejazdzki w roku 1843. Od 22 czerwca do 11 września. – Wilno, 1845. –T. I. – S. 72 ; Sobieszczański F. M. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce. – Warszawa, 1849. – T. IІ. – S. 199.

Krzyżanowski S. Tulczyn. – Kraków : Główny skład w księgarni W. Wielogłowskiego, 1862 ; Maleszewski W. Ze skarbczyka Adama Mieleszki //Tygodnik Ilustrowany. – 1907. – № 37. – 31 lipca.

ЦДІАУК. Ф. 49. Потоцькі – графи, польські магнати, великі землевласники у Правобережній Україні. – Оп. 2. – Спр. 1758. Письма

графине Софие Потоцкой графу Феликсу Потоцкому, Буковенскому и др. Часть 1. 1759-1816. – Арк. 33–38.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej / R. Aftanazy. – T. 10 : Województwo Вracławskie . – 2-е wyd. – Wrocław,

– S. 448.

Там само.

Там само. – С. 449–450.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 44.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 394.

Maleszewski W. Ze skarbczyka Adama Mieleszki // Tygodnik Ilustrowany. – 1907. – № 37. – 31 lipca.

Там само.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław, 1996. – S. 452.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО