ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ ЯК ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРНО- МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ

Тетяна Дмитрівна Чубіна

Анотація


Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот
до сучасних цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні
процеси, на суспільство не відокремлений від вивчення окремих особистостей і
династій. У цій науковій статті мова йде про рід Потоцьких, його внесок в історію та культуру України 


Ключові слова


рід; Потоцькі; Тульчин; магнат; маєток; палац; шедевр; культура; мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – 156 s. ; Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – 159 s. ;

Urbański A. Pro Memoria. – Warszawa, 1929. – 154 s. ; Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. – Warszawa, 1928. – 136 s.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 9. Województwo Podolskie. – 2-е wyd. – Wrocław, Warszawa, Kraków,

– 458 s. ; Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław,

– 576 s. ; Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Т. 11. Województwo Kijowskie. – 2-е wyd. – Wrocław,

Warszawa, Kraków, 1996. – 573 s.

Малаков Д. Архітектор Городецький / Д. Малаков. – К. : Кий, 1999. – 240 с. ; Малаков Д. В. Минуле Немирова / Д. В. Малаков. – К. :

Оранта, 1998. – 111 с. ; Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – 174 с.

Родічкін І. Д. Старовинні маєтки України : [книга-альбом] / І. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. – К. : Мистецтво, 2005. – 384 с.

Там само. – С. 83.

Вельтман А. Ф. Странник / А. Ф. Вельтман. – М., 1978. – С. 51-52.

Степанюк К. Тульчин: Путівник / К. Степанюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – С. 6.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 142.

Krzyżanowski S. Tulczyn. – Kraków: Główny skład w księgarni W. Wielogłowskiego, 1862. – 27 s.

Центральний державний історичний архів України м. Києва (далі ЦДІАУК). Ф. 2214. Меєрович Валентин Леонович (1908-1972 рр.) –

краєзнавець, дослідник історії Державного дендрологічного парку «Софіївка» (Умань) та його засновників Потоцьких. – Оп. 1. – Спр. 6.

«Софиевка» (Умань) и история семьи ее устроителя Щенсного Потоцкого в связи с историей России, Польши и Украины второй

половины XVIII в. и первой четверти XIX в. Рукопись. – Арк. 5.

Тульчин. Дворец [електронний ресурс] // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / [гл. ред. Н. Л. Жариков]. – Т. 2. – Режим доступу : http://ua.vlasenko.net/_pgs/vinnycka.html.

Павленко Л. Тульчинський Версаль [електронний ресурс] / Л. Павленко // Пенсійний кур’єр. – Режим доступу : http://www.courierpfu.

com.ua/ua/text.html?_m=mag&_c=view&_t= articles&stid= 1237&mags_number= 107&menu_cat_id=47.

Niemcewicz J. U. Podróże historyczne po ziemiach polkich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. – Paryż, 1858. – S. 305–306.

Тульчин – європейське містечко [електронний ресурс] // Форум молодих лідерів України. – Режим доступу : http://www.mlu.org.ua/cms/ content/view/524/548/.

Сметанская О. Город-музей Тульчин на Винничине отмечает 400 лет со дня свого основания / О. Сметанская // Факты. – 2007. – 4 июля. – № 116. – С. 16.

Naruszewicz A. Dyariusz podróży Najjaśniejszego króla polskiego Stanisława Augusta na Ukrainę i bytności w Krakowie aż do powrotu do

Warszawy dnia 22 lipca roku 1787. – Warszawa, 1787. – S. 163.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 144–145, 149.

Родічкін І. Д. Вказана праця. – С. 84.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław, 1996. –

S. 439–440.

ЦДІАУК. Ф. 49. Потоцькі – графи, польські магнати, великі землевласники на Правобережній Україні. – Оп. 2. – Спр. 2962. Материалы фонда Потоцких на фр. яз. 1760-1799 гг.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław, 1996. – S. 445.

Przezdziecki А. Podole, Wołyń, Ukraina, obrazy miejsc і czasów. – Wilno, 1841. – T. II. – S. 97.

Лоєк Є. Історія прекрасної бітиники / Є. Лоєк. – К. : Юніверсал, 2005. – С. 273.

Родічкін І. Д. Вказана праця. – С. 84.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 150.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 293.

Potocki Leon. Urywek wspomnień. – Poznań, 1876.

Dictionary of National Biography. – Т. І. – London, 1885. – S. 297–298.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 354.

Там само. – С. 428.

Lagarde [Auguste de Lagarde de Chambonas]. Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt, ou Lettres adressées a Jules Griffith. – Paris , 1824. – S. 81, 85–86.

Там само. – С. 87–90, 112–113.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 359.

Kaleta R. Grób Trembeckiego // Przegląd Humanistyczny. – R. II. – 1958. – Z. 4 (7). – S. 101–106.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 359.

Łojek J. Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna; 1799-1921. – 4-e wyd. – Warszawa : Alfa-Wero, 1996.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 360.

Родічкін І. Д., Родічкіна О. І. Вказана праця. – С. 86.

Мережковский Д. С. Павел Первый. Александр Первый / Д. С. Мережковский // Царство зверя. Трилогия. – Т. 3. – М. : Издательство

«Правда», 1990. – С. 428.

Там само. – С. 434.

Родічкін І.Д. Вказана праця. – С. 86.

Przezdziecki А. Podole, Wołyń, Ukraina, obrazy miejsc і czasów. – Wilno, 1841. – T. II.

Kraszewski J. I. Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budzaku. Dziennik przejazdzki w roku 1843. Od 22 czerwca do 11 września. – Wilno, 1845. –T. I. – S. 72 ; Sobieszczański F. M. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce. – Warszawa, 1849. – T. IІ. – S. 199.

Krzyżanowski S. Tulczyn. – Kraków : Główny skład w księgarni W. Wielogłowskiego, 1862 ; Maleszewski W. Ze skarbczyka Adama Mieleszki //Tygodnik Ilustrowany. – 1907. – № 37. – 31 lipca.

ЦДІАУК. Ф. 49. Потоцькі – графи, польські магнати, великі землевласники у Правобережній Україні. – Оп. 2. – Спр. 1758. Письма

графине Софие Потоцкой графу Феликсу Потоцкому, Буковенскому и др. Часть 1. 1759-1816. – Арк. 33–38.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej / R. Aftanazy. – T. 10 : Województwo Вracławskie . – 2-е wyd. – Wrocław,

– S. 448.

Там само.

Там само. – С. 449–450.

Малаков Д. В. По Брацлавщине (От Винницы до Тульчина) / Д. В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – С. 44.

Лоєк Є. Вказана праця. – С. 394.

Maleszewski W. Ze skarbczyka Adama Mieleszki // Tygodnik Ilustrowany. – 1907. – № 37. – 31 lipca.

Там само.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – T. 10 : Województwo Вracławskie. – 2-е wyd. – Wrocław, 1996. – S. 452.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.