МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1920-х РОКАХ: ДЖЕРЕЛА ІЗ КОЛЕКЦІЙ США

Автор(и)

  • Тимур Олегович Михайловский Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

«Джойнт», АРА, Південь України, міжнародні організації, архіви США, документальні колекції

Анотація

Стаття розкриває наявність та характеристику аутентичних документів в
колекціях бібліотек та архівів США з історії виникнення та діяльності міжнародних благодійних організацій (АРА та «Джойнт») на Півдні України у 1920-х роках.

Біографія автора

Тимур Олегович Михайловский, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

аспірант

Посилання

Кульчицький С. Демографічні втрати України в ХХ ст. / С. Кульчицький // Дзеркало тижня. – 2004. – 2-8 жовтня.

Мовчан О. М. Іноземна допомога голодуючим України 1922-1923 рр. / О. М. Мовчан // Грані (Дніпропетровськ). – 2007. – № 2(52). –

С. 24.

Мовчан О. М. Іноземна допомога голодуючим України в 1921-1923 рр. / О. М. Мовчан // Український історичний журнал. –

– № 10. – С. 77–84.

Сахно В. В. Участь гуманітарної організації Гувера-Нансена Ара в подоланні голоду 1921-1923 роках на Херсонщині-

Миколаївщині / В. В. Сахно // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 1999. – Вип. 10. – С. 164–173 ; його ж. Діяльність

міжнародних гуманітарних організацій на Україні в 20-ті роки XX століття // Південний архів (історичні науки). – Херсон,

– Вип. 7. – С. 185–203 ; його ж. Архівні документи та місцеві періодичні видання про діяльність міжнародних гуманітарних

організацій на Півдні України в 20-30-ті pp. XX ст. // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 10. –

С. 122–124.

Ліньов А. А. Міжнародна допомога голодуючим на Миколаївщині в 1921-1923 рр. / А. А. Ліньов // Щотижня. – 2003. –

травня (№ 20). – С. 6–7 ; його ж. Міжнародна допомога голодуючим на Миколаївщині в 1921-1923 рр. // Наукові дослідження

в контексті історичних проблем : [збірник наукових праць]. – Миколаїв-Одеса, 2003. – Т. 1 : Історія та українознавство. – С. 157–168.

Шитюк М. М. Миколаївщина в голодних 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. / М. М. Шитюк, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Вид-во

Ірини Гудим, 2007. – 158 с.

Тригуб О., Дудар Л. Діяльність АРА на Миколаївщині (1921-1923 рр.) / О. Тригуб, Л. Дудар // Емінак. – 2007. – № 2 (жовтень-

грудень). – С. 105–116.

Хенкин Е. М. Участие зарубежных еврейских благотворительных организаций в оказании гуманитарной помощи голодающему

населению Юга Украины в 1921-1923 гг. / Е. М. Хенкин // Єврейське населення Півдня України : дослідження і документи. –

Запоріжжя, 1994. – Вип. 1. – С. 60–66.

Hoover Institute Archives. Stanford University. American Relief Administration. Russian Operations Records, 1919-1925. – New-

York Office, Subject File, 1919-1924. – B. 4, F. 5 «Ukraine» (далі: Box – B., Folder – F.); – B. 27, F. 12 «History. 1922»; – B. 27,

F. 13 «History. 1922 September – 1923 June»; – B. 52, F. 4 «History. Ekaterinoslav»; – B. 52, F. 5 «History. Elizavetgrad»; – B. 53,

F. 3 «Odessa»; – B. 78, F. 12 «Nikolaev»; – B. 78, F. 13 «Novorossiysk. Odessa»; – B. 133, F. 6 «Ukraine. General. 1921 November 16 –

June 30»; – B. 133, F. 7 «Ukraine. General. 1922 July 5 – 1923 June 12»; – B. 134, F. 5 «Correspondence. Alexandrovsk,

Ekaterinoslav»; – B. 134, F. 6 «Correspondence. Kharkov, Kiev, Mariupol, Odessa» та багато інших.

Там само. – Moscow Office, Correspondence File, 1921-1923. – B. 151, F. 3 «Ekaterinoslav. Letters to Moscow. 1922 January 12 –

September 9 (1-400)»; – B. 152, F. 1 «Ekaterinoslav. Letters to Moscow. 1922 September 9 – December 1 (401-817)»; – F. 2

«Ekaterinoslav. Letters to Moscow. 1922 December 1 – 1923 February 27 (818-1162)»; – B. 153, F. 1 «Ekaterinoslav. Letters to Moscow.

March 3 – June 20 (1163-1561)»; – B. 154, F. 1-2 «Elizavetgrad. Letters to Moscow. 1922 September 1 – 1923 June 20 (1-630)»; –

B. 193, F. 3 «Nikolaev. Letters to Moscow. 1922 September 20 – 1923 January 27 (1-85, 1-29, 1-6)»; – B. 193, F. 4 «Nikolaev. Letters

from Moscow. 1922 July 28 – 1923 February 2 (1-56)»; – B. 197-201. – «Odessa. Letters to Moscow. 1921 December 11 – 1923 June

(1-679)»; – B. 201-203. – «Odessa Port. Letters to (from) Moscow. 1922 February 22 – 1923 June 26» тощо.

Там само. – Russian Famine Relief, 1921-1923. – B. 416, F. 14 «Odessa»; – B. 468, F. 8 «Ukrainian»; – B. 491, F. 8 «Ukrainian» та інші.

Південноукраїнські матеріали зберігаються у частинах (volume) VIII (Катеринославщина і Єлисаветградщина) і IХ (Миколаївщина,

Одещина та Крим). – Documents of the ARA. Russian Operations, 1921-1923. Volume VIII&IX // Herbert Hoover. President Library

and Museum. The Herbert Hoover Papers. – Pre-Commerce period, 1895-1921. – War Relief and Reconstruction, 1919-1923.

Joint Distribution Committee, New York Archives (далі – JDC-NY), Record Group 1921-1932.

Мицель М. Документы по истории евреев Украины в Нью-

Йоркском архиве Джойнта (коллекция 1921-1932 гг.) [електронний

ресурс] / М. Мицель // Евреи Евразии. – 2004. – № 3(7) : сентябрь-декабрь. – Режим доступу : http://library.eajc.org/page66/

news13466.

JDC-NY, Record Group 1921-1932, file 501.

Там само, file 502.

Мицель М. Документы по истории евреев Украины в Нью-Йоркском архиве Джойнта (коллекция 1921-1932 гг.) [електронний

ресурс] / М. Мицель // Евреи Евразии. – 2004. – № 3(7): сентябрь-декабрь. – Режим доступу до журналу: http://library.eajc.org/

page66/news13466.

YIVO Institute for Jewish Research. Center for Jewish History. Joseph A. Rosen Papers. – Series II: Records of the Agro-Joint

Agricultural Department, n.d., 1923-1937.

Там само. – Series III: Records of the Agro-Joint Relief and Industrialization Department, 1924-1928. – F. 286.

Там само. – F. 295.

Там само. – Series V: Post-1938 and Miscellaneous, 1911-1940. – F. 319.

The American Jewish Archives. Boris D. Bogen Papers, 1891-1929. – Sub-Series 2. «Foreign Language Materials». – B. 5, F. 13; –

B. 6, F.1-2; – B. 6a, F. 1-4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО