ДІЯЛЬНІСТЬ АКЕРМАНСЬКОЇ ДУМИ В ГАЛУЗІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА: 1870-1917 рр.

Геннадій Павлович Коваль

Анотація


У статті розглядається діяльність Акерманської думи в галузі благоустрою міста в 1870-1917 роках, сформульовані основні напрямки діяльності органу самоуправління в будівництві водопроводу, замощенні вулиць, збереженні Акерманської фортеці, боротьби за відкриття банку, наводяться дані про міських голів у різний час, ріст населення, витрати та прибутки у галузі благоустрою.


Ключові слова


Акерманська дума; самоврядування; Акерманська фортеця; міський голова; благоустрій

Повний текст:

PDF

Посилання


История городов и сел Украинской ССР : [в 26-ти т.]. Одесская область. – К. : Гл. ред. УСЄ, 1978. – С. 249.

Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. Выпуск первый / В. Загоруйко. – Одеса : Обл. изд-во, 1957. – С. 122–123;

Обзор Бессарабской губернии за 1910 год. Издание Бессарабского Губернского Статистического Комитета. – Кишинев, 1911. – С. 8.

Большая Энциклопедия. – СПб., 1902. – Том 1. – С. 244.

Свод законов Российской империи. Городовое положение 1870 года. – Том 2. Часть 2. – С. 422.

Бессарабские областные ведомости (далі – БОВ). – 1872. – 15 июля.

Там само. – 1973. – 10 января; 5 мая.

Там само. – 1866. – 5 февраля; 24 декабря; 1868. – 6 января; 1871. – 27 марта; 1872. – 31 мая.

Свод законов Российской империи 1892. – СПб., 1893. – Том второй. Часть первая. – С. 170.

История городов и сел Украинской ССР : [в 26-ти т.]. Одесская область. – С. 253.

Одесские новости. – 1901. – 10 октября.

Там само.

Там само. – 6 декабря.

Обзор Бессарабской губернии за 1910 год. Издание Бессарабского Губернского Статистического Комитета. – Кишинев, 1911. – С. 8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.