Том 147, № 134 (2011)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОЛОНІЗАЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ БІЛОРУСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ PDF
Оксана Юріївна Махова
ДІЯЛЬНІСТЬ АКЕРМАНСЬКОЇ ДУМИ В ГАЛУЗІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА: 1870-1917 рр. PDF
Геннадій Павлович Коваль
НОВІ ДАНІ ПРО ДИНАМІКУ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ PDF
Володимир Володимирович Бойко
ТАВРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДНОГО РУХУ PDF
Ірина Валентинівна Кузьменко
ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЛІВОРАДИКАЛЬНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ «ДІЛО» ЗА 1924 р.) PDF
Володимир Володимирович Місько
НЕФОРМАЛЬНІ ЛІДЕРИ СЕЛЯНСТВА – ІНІЦІАТОРИ РУХУ ЗА СТВОРЕННЯ СЕЛЯНСЬКИХ СПІЛОК PDF
Олена Миколаївна Абразумова
СТАН МЕДИЧНОГО ТА ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ В 1941-1944 РОКАХ PDF
Сергій Михайлович Боган
ДИНАМІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЧІРНІХ ШКІЛ В УРСР НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В 50-60-Х PP. XX СТ. PDF
Валентина Володимирівна Конюх
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У 1960-1980-ті рр. PDF
Олена Миколаївна Скрипник
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Ірина Олександрівна Петрова

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ФРАНКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У ПЛОЩИНІ МІЖДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Євген Григорович Сінкевич, Катерина Вікторівна Байдакова
УКРАЇНА В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Олександр Петрович Тригуб, Юлія Вадимівна Сустова
ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ РФ ТА КНР ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ «КОРЕЙСЬКОГО ВУЗЛА» PDF
Олександр Володимирович Шевчук, Олександра Олександрівна Герасим’юк
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ КРАЇН ЄС ЩОДО ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Петро Микитович Тригуб, Анатолій Андрійович Брятко

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ДО ПРОБЛЕМИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В РОБОТАХ ЕМАНУЕЛЯ ЛЕ РУА ЛАДЮРІ1 PDF
Оксана Валеріївна Господаренко
КОЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ: ВЕДИЧНИЙ І ФОЛЬКЛОРНИЙ АСПЕКТИ PDF
Юрій Вадимович Котляр
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКОРПОРАЦІЙНИХ ПЛАНІВ РОСІЇ ЩОДО ГЕТЬМАНЩИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТОЛІТТЯ У ВИСВІТЛЕННІ А. І. ЯКОВЛІВА PDF
Артем Миколайович Петрик
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК НИЖНЬОГО ПОБУЖЖЯ КОРЕСПОНДЕНТАМИ «ВІДОМОСТЕЙ ІМПЕРАТОРСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ» (1901-1918 рр.) PDF
Маріанна Юріївна Ласінська
ПОШТОВІ ТА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ УСТАНОВИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ДОРЕВОЛЮЦІЙНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Ірина Сергіївна Міронова
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ О. О. РЯБІНІНА-СКЛЯРЕВСЬКОГО PDF
Юрій Валерійович Капарулін
СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ В УКРАЇНІ (1945-1950 рр.): СТАН ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Денис Андрійович Іванов
ДІЛОВОДСТВО РАДЯНСЬКИХ УСТАНОВ 1920-1930-х рр. В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Наталія Валеріївна Сальнікова
РАДЯНСЬКА ГЕРАЛЬДИКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Євгенія Володимирівна Максименко

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ

ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ В УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Еліна Ігорівна Балагура
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС ВСТУПУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДО ЄЕС ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В СОЮЗІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЧЛЕНСТВА PDF
Анна Вікторівна Балан
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КНР PDF
Юлія Павлівна Казюк
СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ ТА НАМІРИ США ЩОДО АФГАНІСТАНУ ЯК ОСНОВНОГО ОСЕРЕДКА ТЕРОРИЗМУ У СВІТІ PDF
Ірина Геннадіївна Коршун
ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ НА ПЕРСПЕКТИВУ PDF
Олена Олексіївна Куліченко
КУРДСЬКЕ ПИТАННЯ В АМЕРИКАНСЬКО- ТУРЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Вікторія Єгорівна Московець
ІНІЦІАТИВИ США ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ В БОРОТЬБІ З НАРКОБІЗНЕСОМ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ PDF
Юлія Олександрівна Олійник
ІНДІЙСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ PDF
Наталя Григорівна Савчак