ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ О. О. РЯБІНІНА-СКЛЯРЕВСЬКОГО

Юрій Валерійович Капарулін

Анотація


Олександр Олександрович Рябінін-Скляревський (1878-1942) – військовий діяч, історик-архівіст. Закінчив Академію Генерального штабу (1907), Петербурзький археологічний інститут (1911). У січні-лютому 1918 р. – тимчасовий командувач корпусу армії УНР. У 1921-1937 рр. – помічник завідувача Одеського обласного відділення Єдиного державного архівного фонду України, науковий працівник Одеського губархіву, Одеського крайового і обласного історичних архівів, викладач Одеського Інституту народної освіти. Член комісії новітньої історії України Історичної секції Всеукраїнської академії наук, друкувався у її виданнях («Україна», «За сто літ» та ін.). Репресований у 1931 та 1937 рр. Помер у таборі ГУЛагу в 1942 році. У статті розглянуто історико-літературознавчі дослідження українського вченого О. Рябініна-Скляревського (1878-1942), його публікації на сторінках журналів: «Былое», «Літературний архів», «Україна», «Записки українського наукового товариства в Києві». Розширено бібліографію історика, проаналізовано його маловідомі роботи, систематизовано та охарактеризовано діяльність вченого в напрямку історико-літературознавчих досліджень. Намічено тенденції для подальшого комплексного, тематичного вивчення робіт науковця


Ключові слова


історик О. О. Рябінін-Скляревський; періодика; історико- літературознавчі дослідження; наукова робота; бібліографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Рябінін-Скляревский А. А. Адам Мицкевич в ссылке в Одессе в 1925 г. / А. А. Рябинин-Скляревский // Былое. – 1925. – № 4. –

С. 154–163.

См.: Горский И. К. Адам Міцкевич / И. К. Горский. – М., 1955. – С. 83.

Боровой С. Я. Мицкевич накануне восстания декабристов / С. Я. Боровой. – Литературное наследство. – 1956. – Т. 60. – С. 468, 473.

Рябінін-Скляревський О. О. Українські пісні Я. Стефановича // Україна. – 1926. – Кн. 4. – С. 62–63.

Там само. – С. 63.

Рябінін-Скляревський О. О. Запорозька козаччина і І. П. Котляревський / О. О. Рябінін-Скляревський // Україна. – 1926. –

Кн. 2–3. – С. 159–163.

Там само. – С. 160.

Там само. – С. 161.

Там само. – С. 162.

Рябінін-Скляревський О. О. Українські мотиви в поемі О. С. Пушкіна «Полтава»: (кілька дискусійних уваг до столітніх

роковин поеми) / О. О. Рябінін-Скляревський // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 34–56.

Там само. – С. 50.

Рябінін-Скляревський О. О. Задунайська Січ в народних переказах і писемництві // Наук. збірник за рік 1928. – К., 1928. –

С. 108–138. – (Записки Укр. наук. т-ва в Києві: Іст. секція ВУАН, Т. ХХVII).

Рябінін-Скляревський О. О. М. Ф. Комаров як одеський культурний діяч 1888-1913 рр. / О. О. Рябінін-Скляревський // Україна. – 1929. – Кн. 38. – С. 319–350.

Там само. – С. 323.

Рябінін-Скляревський О. О. Український друк і комітет цензури закордонної 1890-х років // Літературний архів. – Кн. 1–2. –

Харків, 1930. – С. 221–236.

Там само. – С. 230.

Рябінін-Скляревський О. О. З доби романтизму / О. О. Рябінін-Скляревський // Літературний архів. – 1930. – № III-IV. – С. 138–153.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.