ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ В УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Еліна Ігорівна Балагура

Анотація


У цій статті автор дійшов висновку, що в наш час є достатня нормативно-
правова база в різних галузях українсько-канадських відносин, яка була створена за останні 19 років і забезпечує «особливе» партнерство між нашими країнами. Необхідно відзначити винятковий внесок української діаспори в Канаді в процес становлення й просування українсько-канадських відносин на всіх рівнях


Ключові слова


Україна; Канада; українсько-канадські відносини; нормативно- правова база; міжнародні документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Декларація про відносини між Україною і Канадою від 22.09.1991 // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1992. –

№ 1. – C. 203.

Спільна Декларація про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Канадою від 27.01.1992 [Електронний ресурс] //

Електронна повнотекстова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти України». – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/

cgi-bin/laws/main/cgi?user=c191y1992&sp=i.

Спільна Декларація про особливе партнерство між Україною та Канадою від 31.03.1994 [Електронний ресурс] // Електронна

повнотекстова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти України». – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/

laws/main/cgi?user=c191y1992&sp=i.

Угода про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою від 24.10.1994 – Угоду ратифіковано Законом України № 66/95-

ВР від 15.02.95 «Про ратифікацію Угоди про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою» // Відомості Верховної Ради

України від 14.02.1995. – 1995. – № 7. – С. 48.

Monitor. Magazine of Ukraine / Canada Policy and Trade Center. – 1995. – № 2. – P. 36.

Меморандум взаємопорозуміння між Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції Канади від 25.09.1992 //

Офіційний вісник України від 22.03.2006. – 2006. – № 10. – Ст. 680.

Протокол про Наміри між Офісом голови комісії федеральних судових справ при Уряді Канади (перша сторона) та

Міністерством юстиції України (друга сторона) та Верховним Судом України (третя сторона) від 24.01.1996 // Офіційний

вісник України від 27.02.2004. – 2004. – № 6. – С. 367.

Принципова домовленість між Міністерством юстиції України і Міністерством юстиції Канади щодо співробітництва в галузі

юстиції від 23.09.1996 [Електронний ресурс] // Електронна повнотекстова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти

України». – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?user=c191y1992&sp=i.8.

Договір між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах від 23.09.1996. – Договір ратифіковано

Законом України № 740/97-ВР від 17.12.1997 «Про ратифікацію Договору між Україною та Канадою про взаємодопомогу у

кримінальних справах» // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 16. – С. 74.