ТАВРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДНОГО РУХУ

Ірина Валентинівна Кузьменко

Анотація


Зародження українського авангарду пов’язують із с. Чорнянкою Таврійської губернії, «батьком» називають Давида Бурлюка. Створене ним літературно-художнє товариство «Гілея» увійшла в українську історію як перше футуристичне об’єднання. Херсонська виставка «Вінок» – одна з перших у біографії українського авангарду


Ключові слова


авангард; футуризм; художник; виставка

Повний текст:

PDF

Посилання


Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры (конец XIX – начало XX века) / Н. Ю. Асеева. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 133.

Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст. / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – С. 84.

Чорна Долина – центр маєтку графа М. С. Мордвінова, де батько Д. Бурлюка служив управляючим, розташована на

шляху з Перекопа до Таванської переправи (Каховка – Берислав). Пізніше центр перенесено на 15 км у північно-східному

напрямку, називався «чорненький» – Чорняняка [електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.artkavun.kherson.ua/

ernjanka_mordvinova_imenija_hersonkodo_rkraja.htm.

Бєляєва С. Б. Лавреньов про В. Маяковського / С. Бєляєва // «Звездоліки Гілеї» : тези доповідей II міжнар. наук. конф. з

авангарду. – Херсон, 1995. – С. 19–20.

Ливщиц Б. Полутороглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания / Б. Лившиц. – Л. : Советский писатель, 1989. –

С. 321–322.

Там само. – С. 340, 347.

Асеева Н. Ю. Указ соч. – С. 161.

Кашуба Е. Первый футуристический манифест Д. Бурлюка и выставка «Звено» Е. Кашуба // «Звездоліки Гілеї» : Тези доповідей

II міжнар. наук. конф. з авангарду. – Херсон, 1995. – С. 15.

Нога О. Давид Бурлюк і мистецтво Всесвітнього авангарду / О. Нога. – Львів : Основа, 1993. – С. 24.

Русский футуризм : Теория. Практика. Критика. Воспоминания / [сост. В. И. Терехина, А. П. Зименков]. – М. : Наследие, 1999. – С. 5.

Там само. – С. 41.

Родной край. – 1909. – 2-20 сентября.

Кашуба Е. Указ. соч. – С. 16.

Коротецкий А. Летопись Херсона / А. Коротецкий. – Херсон : Штрих, 2004. – С. 94–98.

Родной край. – 1909. – 3 сентября. – С. 3–4.

Родной край. – 1909. – 4 сентября. – С. 3.

Родной край. – 1909. – 6 сентября. – С. 3.

Там само.

Родной край. – 1909. – 12 сентября. – С. 4.

Ливщиц Б. Указ. соч. – С. 354–356.

Русский футуризм... – С. 41.

Бурлюк Д. Ентелехізм. Теорія. Критика. Стихи. Картини (1907-1930) / Д. Бурлюк. – Нью-Йорк, 1930. – С. 11.

Крученых А. 15 лет русcкого футуризма 1912-1927 гг. : Материалы и комментарии / А. Крученых. – М. : Изд. Всерос. Союза

Поэтов, 1928. – С. 59.

Русский футуризм. – С. 5.

Ливщиц Б. Указ. соч. – С. 332–333.

Нога О. Вказ. праця. – С. 30–31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.