НЕФОРМАЛЬНІ ЛІДЕРИ СЕЛЯНСТВА – ІНІЦІАТОРИ РУХУ ЗА СТВОРЕННЯ СЕЛЯНСЬКИХ СПІЛОК

Олена Миколаївна Абразумова

Анотація


У статті наводиться характеристика соціального складу ініціаторів руху за
створення незалежних громадських організацій українського селянства в період
непу. Це дає змогу з’ясувати, які саме прошарки українського селянства підтримували, і в якій мірі, ідею консолідації навколо селянських спілок


Ключові слова


селянська спілка; консолідація; селянський активіст; громадська ініціатива; ОДПУ

Повний текст:

PDF

Посилання


Кляси та клясова боротьба в переходову добу / Упоряд. С. Баранник. – Х. : Молодий більшовик, 1931. – 80 с.; Прігов С.

Куркульський терор на селі / С. Прігов, А. Вікторов. – Х. : Юрвидав НКЮ УСРР, 1930. – 64 с.; История Коммунистической

партии Советского Союза : [изд. 4-е, доп.]. – М. : Политиздат, 1972. – 736 с.

Лазуренко В. М. Заможне селянство України в умовах непу / В. М. Лазуренко. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 159 с.

Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927) / О. І. Ганжа ; НАН України, Інститут історії України. – К., 2000. – 208 с.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 / А. Грациози ; [пер. с англ.]. – М. :

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 96 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2317. – Арк. 2.

Там само.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939 : Документы и материалы : [в 4 т.] / [А. Берелович, В. Данилов (ред.)]. – М. : Наука, 1998. – С. 556.

ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2317. – Арк. 3.

Там само. – Арк. 2.

Там само. – Арк. 4.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. – С. 148.

ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2329. – Арк. 5.

Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р184. – Оп. 1. – Спр. 48. – Арк. 272.

ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2316. – Арк. 39.

Там само. – Арк. 132а-133.

Там само. – Спр. 2317. – Арк. 15.

Там само. – Арк. 17.

Там само. – Арк. 18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.