ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Олена Олексіївна Куліченко

Анотація


Дана стаття присвячена аналізу формування геостратегії України, чинникам,
які впливають на її становлення. Автор дає оцінку геополітичному оточенню
держави, підводячи до визначального значення взаємозв’язку між географічним
розташуванням України та зовнішньополітичними пріоритетами держави, зосе-
реджуючись на дослідженні особливостей європейського напряму. Розглядається
співвідношення інтересів та цілей суб’єктів на всіх рівнях, загроз, механізмів
реалізації власних національних інтересів у сукупності інтересів суб’єктів геопростору


Ключові слова


геостратегія; геополітичний простір; пріоритети; стратегічне партнерство; національний інтерес

Повний текст:

PDF

Посилання


Соціально-економчна географія України : навч. посіб. / [за ред. О. І. Шаблія]. – Л. : Світ, 2000. – 680 с.; Паламарчук М. М.

Геополітичне положення України (сутність і основні риси) / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук // Український географічний

журнал. – 1994. – № 1–2. – С. 3–9.

Дугин А. Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. – М. : Арктогея, 1997. – 608 с.

Бжезінський З. Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи / З. Бжезинський ; [пер. з англ. О. Фешовець]. –Л. ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236 с.

Гальчинський А. С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів / А. С. Гальчинський. – К. : Знання України, 2002. – С. 56.

Для розвитку нової ери стратегічного партнерства // Урядовий кур’єр. – 2005. – 1 лист. – С. 1.

Мадісон В. В. Сучасна українська геополітика : навчальний посібник для вузів / В. В. Мадісон, В. А. Шахов. – К. : Либідь,

– С. 97.

Гальчинський А. С. Вказ. праця. – С. 120.

Карпенко М. М. Європейський вектор у виробленні геостратегії України / М. М. Карпенко // Наукові праці. – Випуск 56. – Том 69. –

С. 120.

Там само. – С. 121.