ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ірина Олександрівна Петрова

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан інформаційного забезпечення діяльності
органів місцевого самоврядування в Україні. Визначено причини, які впливають на зниження рівня одержання, використання, пошуку, аналізу, розповсюдженню інформації органами місцевого самоврядування. Запропоновані шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів


Ключові слова


інформаційне забезпечення; Україна; місцеве самоврядування; комп’ютеризація; електронні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –

№ 24. – Ст. 170.

Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –

– № 33. – Ст. 175.

Про статус депутатів місцевих рад : закон України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

Про інформацію : закон України від 2 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової

інформації: закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299.

Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. –

№ 27–28. – Ст. 181.

Про Концепцію Національної програми інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради

України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.

Про електронні документи та електронний документообіг : закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради

України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : закон України від 31 травня 2005 р. // Відомості

Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 347.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : закон України від 9 січня

р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади : постанова Кабінету

Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 1. – Ст. 57.

Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» : постанова Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2003 р. № 208 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9. – Ст. 378.

Про затвердження «Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів» : розпорядження

Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. № 259-р // Офіційний вісник України. – 2003. – № 18. – Ст. 864.

Про затвердження заходів і реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів

[Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2003 р. № 828-р. – Режим доступу :

zakon.rada.gov.ua.

Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2007 р. № 653-р. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

Про затвердження Порядку координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових

формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань запобігання, виявлення та усунення

наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та

інформаційно-телекомунікаційних системах : наказ Держспецзв’язку від 10 червня 2008 р. № 94 // Офіційний вісник України. –

– № 52. – Ст. 196.

Про затвердження Програми інформатизації в органах місцевого самоврядування міста Маріуполя на 2008-2010 роки : рішення

виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 19 листопада 2008 р. № 65 р. – Маріуполь. – 8 арк.

Кулешов С. Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі

державної влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Rksu/v_10/.../rksu_2005_10_23.PDF.

Організаційно-правові засади й механізм інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів державної

влади та самоврядування України в період підготовки і здійснення реформ: наук.-метод. розробка / авт. кол.: В. М. Дрешпак

(кер.), В. Є. Романов, Т. М. Брус [та ін.]. – К., 2008. – С. 9.

Про звернення громадян : закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.