ІНІЦІАТИВИ США ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ В БОРОТЬБІ З НАРКОБІЗНЕСОМ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ

Юлія Олександрівна Олійник

Анотація


Дана стаття присвячена дослідженню проблеми наркобізнесу в США, вивченню
американських ініціатив та механізмів, націлених на боротьбу з наркобізнесом в
Латинській Америці. Створюючи стратегію в боротьбі з наркотиками, США
приділили також увагу загальнонаціональному характеру даної проблеми та
об’єднанню зусиль як по урядовій лінії, так і по лінії неурядових структур


Ключові слова


США; Латинська Америка; наркобізнес; сертифікація; План Колумбія; ініціатива Меріда; Андська регіональна ініціатива

Повний текст:

PDF

Посилання


Заостровцев А. «Война с наркотиками» как провал государства (политико-экономический анализ) [Электронный ресурс] / А.

Заостровцев. – Режим доступа : http://www.narcom.ru/publ/info/637.

Налобин С. Н. О проблеме незаконного оборота наркотиков в Венесуэле / С. Н. Налобин // Латинская Америка. – 2004. – № 2. – С. 15–24.

Петренко Д. В. Колумбийские наркокартели в системе незаконного оборота наркотиков / Д. В. Петренко // Там само. – С. 25–33.

Козлов Д. А. От «войны с наркотиками» к борьбе с наркотерроризмом. Трансформация подходов США к оказанию помощи Колумбии / Д. А. Козлов // Латинская Америка. – 2004. – № 6. – С. 42–50.

Сударев В. П. Межамериканская система: генезис и эволюция (конец ХІХ – начало ХХІ веков) : учебное пособие / В. П. Сударев. –

М. : МГИМО-Университет, 2008. – 316 с.

Латинская Америка в современной мировой политике / [отв. ред. В. М. Давыдов] ; Ин-т Латинской Америки РАН. – М. : Наука,

– 581 с.

Рейес И. Нарковойны превратили Мексику в Колумбию 1990-х? [Электронный ресурс] / И. Райес. – Режим доступа :

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/09/100909_mexico_columbia_drug_wars.shtml.

Черк Н. Мексика продолжает бороться с наркокартелями и реформирует судебную систему [Электронный ресурс] / Н. Черк. –

Режим доступа : http://polblog.ru/2010/06/10/meksika-prodolzhaet-borotsya-snarkokartelyami-i-reformiruet-sudebnuyusistemu/#

more-3621.

Заостровцев А. Вказ. праця.

Козлов Д. А. Вказ. пр. – С. 46.

Петренко Д. В. Вказ. пр. – С. 28.

Козлов Д. А. Вказ. пр. – С. 49.

Черк Н. Вказ. пр.

Рейес И. Н. Вказ. пр.

Сударев В. П. Вказ. пр. – С. 271.

Латинская Америка в современной мировой политике… – С. 71.

Заостровцев А. Вказ. праця.

Там само.