ІНДІЙСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Наталя Григорівна Савчак

Анотація


Дана стаття розкриває особливості індійсько-китайських відносин як фактор
формування системи регіональної безпеки. Автор досліджує детермінуючий вплив територіальних спорів, різниці в баченні стратегічного розвитку регіону та
ядерного суперництва на безпекове співробітництво Індії та Китаю. Висувається
ідея необхідності остаточного вирішення спірних питань для будівництва
стратегічного партнерства в інтересах миру і стабільності азійського регіону.


Ключові слова


індійсько-китайські відносини; регіональна система безпеки; територіальні суперечки; Панча Шила; конфлікт інтересів; ядерна асиметрія; стратегічне партнерство

Повний текст:

PDF

Посилання


Astarita C. China and India: Rivals or Partners? An Analysis of the Background of the Interactions between the two Major Emerging

Asian Powers / C. Astarita // Transition Studies Review. – 2007. – Vol. 14. – № 3. – P. 545–561.

Bajpaee C. China-India Relations: Regional Rivalry Takes the World Stage / C. Bajpaee // China Security. – 2010. – Vol. 6. – № 2. – P. 3–20.

Boquerat G. Sino-Indian relations in retrospect / G. Boquerat // Strategic Studies. – 2007. – Vol. 27. – № 2. – P. 18–37.

Brahma Ch. Sino-Indian Relations: Tibet Is The Key / Ch. Brahma // China Rights Forum. – 2007. – № 1. – P. 38–40.

Chaulia S. Sino-Indian Rivalry and Asian Stability [Електронний ресурс] / S. Chaulia // The Globalist. – 2009. – June 22. – Режим

доступу : http://www.theglobalist.com/getArticle.aspx?StoryId=7838&S=0.

Chanlett-Avery E. Trends in the Security Architecture in Asia: Bilateral and Multilateral Ties Among the United States, Japan, Australia,

and India / E. Chanlett-Avery, B. Vaughn // CRS Report for Congress. – 2008. – January 7. – 20 p.

Shambaugh D. China’s new diplomacy in Asia / D. Shambaugh // Foreign Service Journal. – 2005. – May. – P. 30–38.

Garver J. W. The Security Dilemma in Sino-Indian Relations / J. W. Garver // India Review. – 2002. – Vol. 1. – № 4. – 38 p.

Hui Lynn G. China and India: Towards Greater Cooperation and Exchange / Hui Lynn G. // China: An International Journal. – 2006. –

Vol. 4. – № 2. – P. 263–284.

Yuan J. The Dragon and the Elephant: Chinese-Indian Relations in the 21st Century / J. Yuan // Washington Quarterly. – 2007. – Vol. 30. –

№ 3. – P. 131–144.

Mohan Malik J. India-China Relations / J. Mohan Malik // Berkshire Encyclopedia of China. – New York, 2009. – Vol. 5. – P. 1143–1150.

Tarique N. Sino-Indian Rivalry for Pan-Asian Leadership / N. Tarique // China Brief. – 2006. – Vol. 6. – № 4. – P. 40–53.

Prakash A. A Moment for India. Shangri-La Dialogue 2009 offered both choice and opportunity / A. Prakaslh // Force Magazine. –

– July. – P. 20–26.

Raja Mohan C. Coming to Terms with a Nuclearizing Asia: Restoring and Reorienting the Non-Proliferation Regime / C. Raja Mohan //

CSCAP Regional Security Outlook. – Vancouver, 2007. – P. 19–29.

Scott D. Sino-Indian Security Predicaments for the Twenty-First Century / D. Scott // Asian Security. – 2008. – Vol. 4. – № 3. – P. 251–273.

Гримська М. І. Зовнішня політика Китайської Народної Республіки: традиційні надбання й виклики / М. І. Гримська //

Актуальні проблеми міжнародних відносин. 36. наук, праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 76 (4.2). – С. 48–56.

Кобзаренко А. М. Кашмірська проблема у другій половині 90-их років XX століття / А. М. Кобзаренко // Актуальні проблеми

міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут

міжнародних відносин, 2001. – Вип. 29 (Ч. І). – С. 137–142.

Марцун Є. В. Китайський фактор. XXI століття: відновлення

біполярності чи виклик Пекіна і відповідь Вашингтона? / Є. В. Марцун //Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 59–68.

Марцун Є. В. Шлях завдовжки в п’ять тисячоліть. Індія: проблеми на шляху до регіонального та глобального лідерства / Є. В. Марцун //

Зовнішні справи. – 2008. – № 6. – С. 39–42.

Таран В. М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин / В. М. Таран // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К. :

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – Вип. 67 (Ч. І). – С. 141–148.

Шаумян Т. Л. Индия в современном мире [Электронный ресурс] / Т. Л. Шаумян // Новое восточное обозрение. – 2010. – 3 апреля. –

Режим доступа : http://journal-neo.com/?q:=node/394.

Кобзаренко А. М. Вказ. праця. – С. 139.

Garver J. W. Op. cit. – P. 15.

Ibid. – P. 17.

Brahma Ch. Op. cit. – P. 39.

Hui Lynn G. Op. cit. – P. 272.

Astarita C. Op. cit. – P. 551.

Таран В. М. Вказ. праця. – С. 145.

Марцун Є. В. Шлях завдовжки в п’ять тисячоліть. – С. 40.

Shambaugh D. Op. cit. – P. 37.

Raja Mohan C. Op. cit. – P. 24.

Boquerat G. Op. cit. – P. 30.

Yuan J. Op. cit. – P. 141.

Scott D. Op. cit. – P. 258.

Tarique N. Op. cit. – P. 43.

Bajpaee C. Op/ cit. – P. 5.

Ibid. – P. 11.