УКРАЇНА В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Олександр Петрович Тригуб, Юлія Вадимівна Сустова

Анотація


У статті йде мова про тенденції та перспективи розвитку України в
Чорноморському регіоні в ХХІ столітті, виходячи зі зростаючої ролі даного
регіону в глобальній міжнародній системі. У статті висвітлюються проблеми
розбудови системи безпеки даного регіону та розвитку інтеграційних процесів у
ньому; особливу увагу звернено на зростаючу зацікавленість Європейського Союзу в Чорноморському регіоні


Ключові слова


Україна; Чорноморський регіон; енергетична безпека; Європейський союз; регіональне співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки : монографія / [у співавт.,

загальна ред. – Б. О. Парахонський]. – К. : НІСД, 2001. – С. 34.

Волович О. Арена взаємодії та суперництва / О. Волович // Україна і світ сьогодні. – 2007. – 04 черв. – С. 12–14; Волович О.

Політика Росії, Туреччини, США і ЄС в Чорноморсько-Каспійському регіоні: взаємодія і суперництво // Чорноморська безпека. –

№ 1(7). – 2008. – С. 11–19; Нечаєва О. ЧЕС і безпека Чорноморського регіону: з ким Україна? / О. Нечаєва // Економічний часопис. – 2007. – № 7. – С. 7–8; Максименко І. Перспективи інтеграції Чорноморського регіону в контексті інтересів Європейського Союзу / І. Максименко // Чорноморська безпека. – 2008. – № 2(8). – С. 33–37; Терешко С. Східний вимір

політики ЄС у контексті національних інтересів України / С. Терешко // Чорноморська безпека. – № 2(8). – 2008. – С. 24–29;

Шелест Г. Посилення ролі України у формуванні системи безпеки Чорноморсько-Каспійському регіоні / Г. Шелест //

Чорноморська безпека. – № 2(8). – 2008. – С. 29–32.

Максименко І. Вказ. пр. – С. 34.

Волович О. Політика Росії, Туреччини, США і ЄС… – С. 12.

Communication of Commission to the European Council and the European Parliament «Black Sea Synergy – A New Regional

Cooperation Initiative». – Brussels, 11.04.2007. – COM (2007) 160 final.

Перспективи співробітництва між ЄС та регіональними організаціями Чорноморського регіону. Матеріали міжнародної

конференції (Київ, 7 квітня 2007 р.) / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К. : НІПМБ, 2007. – С. 112.

Там само. – С. 123.

Цвицинская Н. Черноморская стратегия ЕС: теория и практика [Електронний ресурс] / Н. Цвицинская. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ians/2009_3/index.html.

Стратегічні інтереси України… – С. 12.

Гончаренко С. Организация Черноморского экономического сотрудничества: проблемы и перспективы / С. Гончаренко //

Сборник Средиземноморье – Черноморье – Каспий: между Большой Европой и Большим Ближним Востоком. – М. : Институт

Европы РАН, 2006. – С. 116.

Там само. – С. 118.

Шелест Г. Вказ. пр. – С. 30.

Волович О. Арена взаємодії та суперництва… – С. 14.