ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС ВСТУПУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДО ЄЕС ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В СОЮЗІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЧЛЕНСТВА

Анна Вікторівна Балан

Анотація


Європейські інтеграційні процеси починались здебільшого з економічної сфери,
а вже потім йде мова про політичну інтеграцію. Економічні фактори були
визначальними під час процесу вступу Великої Британії до ЄЕС. Суперечності в
даній сфері між континентальними країнами і Великою Британією стримували
поглиблення європейської інтеграції й після приєднання останньої до Союзу


Ключові слова


Європейський економічний союз; «Спільний ринок»; Європейський валютний союз; спільний бюджет; спільна сільськогосподарська політика; рибальські зони; валютний курс; загальний митний тариф

Повний текст:

PDF

Посилання


Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу / Філіп Тоді. – К. : К.І.С., 2001. – С. 74.

Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) / В. П. Газін, С. А. Копилов. – К. :Либідь, 2004. – С. 115.

Красильников А. Н. Внешняя политика Англии и лейбористская партия (1951-1974) / А. Н. Красильников. – М. : Наука, 1978. – С. 177.

Газін В. П. Вказ. Праця. – С. 116.

Мартиненко А. К. Міжнародні відносини (1945-1975рр.) / А. К. Мартиненко, Б. А. Мартиненко. – К. : Ліра, 2007. – С. 210.

Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. – К. : К.І.С., 2006. – С. 64.

Мартиненко А. К. Міжнародні відносини (1945-1975 рр.) / А. К. Мартиненко, Б. А. Мартиненко. – К. : Ліра, 2007. – С. 212.

Там само. – С. 213.

Лебедев А. А. Очерки британской внешней политики (60-80-е годы) / А. А. Лебедев. – М. : Международные отношения, 1988. – С. 64.

Десмонд Дайнен. Вказ. праця. – С. 84.

Борко Ю. Расширение и углубление европейской интеграции / Ю. Борко // МЭиМО. – 2004. – № 7. – С. 17.

Лебедев А. А. Указ. соч. – С. 67.

Там само. – С. 70.

Красильников А. Н. Внешняя политика Англии и лейбористская партия (1951-1974) / А. Н. Красильников. – М. : Наука, 1978. – С. 174.

Крушинський В. Ю. Британська Європа чи європейська Британія: Великобританія в європейських інтеграційних процесах /

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 141.

Яковенко Л. Н. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство. – К., 2003. – С. 62.