ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КНР

Юлія Павлівна Казюк

Анотація


Традиційне розуміння поняття «безпеки» значно розширилося завдяки введенню
нових детермінант, зокрема фактору енергетики. У статті розглянуто частину
Всеосяжної концепції національної безпеки КНР, що стосується впровадження
нової енергетичної стратегії держави. Зокрема, увага звертається на проблему
забезпеченості КНР ресурсами, існуючі джерела енергопостачання та появу
нових зовнішньополітичних пріоритетів відповідно до них, пошук альтернатив у
даній сфері та відповідність обраних заходів головним напрямкам міжнародної
політики Китаю


Ключові слова


Китай; національна безпека; глобалізація; енергетична безпека; енергетичний ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Сюн Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая / Гуанкай Сюн // Россия в глобальной политике. –

– № 3. – С. 92.

Баженова Е. Население Китая в эпоху модернизации и экономических реформ / Е. Баженова // Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – № 5. – С. 112–129; Корженевский Н. Энергетическая безопасность Китая [Электронный ресурс] // Клуб мировой

политической экономики / Н. Корженевский. – 2007. – Май. – Режим доступа : http://www.wpec.ru/text/200705281154.htm;

Лебедева Т. Энергетическая безопасность Китая как геополитическая проблема / Т. Лебедева, И. Мраморова // Государственное

управление. Электронный вестник. – 2010. – Выпуск № 24. – Сент. – С. 1–6; Лукшин Б. Военное измерение энергетической

безопасности [Электронный ресурс] // Россия и Америка в ХХІ веке / Б. Лукшин. – 2010. – 06 октября. – Режим доступа :

http://www.rusus.ru/?act=read&id=196; Ma Bo. Comprehensive security: challenge for China in the age of globalization / Bo Ma //

Journal of US-China Public Administration. – 2010. – Jun (№ 6). – P. 35–45; Норминен П. ВВП На душу населения [Электронный

ресурс] // Глобалист. – 2010. – Режим доступа : http://globalist.org.ua/novosti/information/vvp-na-dushu-naseleniya-no27913.html; Сюн Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая / Гуанкай Сюн // Россия в глобальной политике. –

– № 3. – С. 92–98 та ін.

Обзор мировой экономики – январь 2010 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ereport.ru.

Ma Bo. Op. cit. – P. 36.

Li Zhidong. An econometric study on China’s economy, energy and environment to the year 2030 / Zhidong Li // Energy Policy. – 2003. –

№ 31. – P. 1137.

Ma Bo. Op. cit. – P. 38.

Лукшин Б. Указ. соч.

Ma Bo. Op. cit. – P. 38–39.

Энергетика. Международный строительный форум в Гонконге [Электронный ресурс] // Международная бизнес корпорация. –

– 15 ноября. – Режим доступа : http://www.mbcorp.ru/page0001191.

Энергетика Китая: оценка основных трендов [Электронный ресурс] // Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и

энергетического комплекса. – 2004. – № 4. – Режим доступа : http://www.kazenergy.com/content/view/2670/809/lang,ru/.

Энергетика. Международный строительный форум в Гонконге...

Ma Bo. Op. cit. – P. 39.

Ibidem.

Энергетика. Международный строительный форум в Гонконге…

Корженевский Н. Указ. соч.

Лебедева Т. Указ. соч. – С. 4.

Xia Liping. The new security concept in China’s thinking of international strategy / Liping Xia // International review. – 2004. – Vol. 34. – P. 24.

Ibidem. – Р. 27.

Слагаемые дружбы: нефть, газ, атом [Электронный ресурс] // Северо-западные магистральные нефтепроводы. – 2010. – 10

октября. – Режим доступа : http://www.szmn.ru/press/news/show.php?id=1653.

Энергетика Китая: оценка основных трендов...