ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ У XVIII СТ.

Ганна Ігорівна Макушина

Анотація


Статтю присвячено дослідженню особливостей розвитку політичної культури населення Гетьманщини у XVIII ст. у контексті процесу інкорпорації. Підкреслю-ються головні відмінності політичних культур українського і російського народів

Ключові слова


політична культура; політичні традиції; цінності; орієнтації; політична активність; політична поведінка; Гетьманщина; політична еліта; стар-шина; духовенство; міщани; селяни

Повний текст:

PDF

Посилання


Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / П. М. Сас. – К., 1998. – 296 с.

Струкевич О. К. Політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини (інтегральний погляд на питання) /

О. К. Струкевич. – К., 2002. – 533 с.

Ларі Вульф. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Вульф Ларі. – К., 2009.

Центральний державний ічсторичний архів в м. Києві (далі – ЦДІАК),, ф. 1407, оп. 1, спр. 28, арк. 1.

ЦДІАК, ф. 2029, спр. 1, арк. 1 зв.

Наказ казаковъ Стародубскаго полка // Наказы малороссiйскимъ депутатамъ. – Нежинъ, 1917. – С. 152.

Сборникъ Императорскаго русскаго историческаго общества (далі – СИРИО). – Т. 8. – С. 208.

СИРИО. – Т. 32. – С. 100.

ЦДІАК, ф. 182, оп. 1, спр. 9, арк. 30.

СИРИО. – Т.4. – С. 218.

Мякотинъ В. Генералное слъдствiе о маетностяхъ Переяславскаго полка. (1729-1731 гг.) / В. Мякотинъ. – Харьковъ, 1896.

ЦДІАК, ф. 806, оп.1, спр. 2, 74 арк.

ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 502, 169 арк.

ЦДІАК, ф. 1407, оп. 1, спр. 2, арк. 1

Жалоба козаковъ сотенъ Кременчугской и Власовской объ устраненіи ихъ отъ выборовъ // Наказы. – С. 280–282.

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 11436, арк. 28.

ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 1528, 6 арк.

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 7909, 4 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.