Том 171, № 159 (2012)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ У XVIII СТ. PDF
Ганна Ігорівна Макушина
ПРОЕКТ УТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ У БАЛТСЬКОМУ ТА ТИРАСПОЛЬСЬКОМУ ПОВІТАХ У 20-Х РОКАХ ХІХ СТ. PDF
Валерія Леонідівна Цубенко
ТРАДИЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ЄВРЕЙСЬКИХ ОБЩИНАХ МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ PDF
Ольга Юхимівна Крічкер
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ В 1917-1920 РР. PDF
В’ячеслав Жанович Попов
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1920-ТІ РОКИ PDF
Анатолій Георгійович Морозов, Ольга Юхимівна Крічкер
НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ІНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ: ПАРАЛЕЛІ КОРЕНІЗАЦІЇ PDF
Марина Едуардівна Козирева
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ «СУЧАСНІСТЬ» ПОЧАТКУ ХХІ СТ.) PDF
Вікторія Валеріївна Іщенко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ТОВАРИСТВА ІСУСА У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ РЕГІОНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. PDF
Анжела Василівна Папазова
ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ПРАВЛІННЯ ЄЛИЗАВЕТИ ПЕТРІВНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «АРХІВУ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА») PDF
Павло Андрійович Мацюта
ПОЧАТОК НОВІТНЬОГО ЕТАПУ «ОЛЬСТЕРСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ» ТА ЛЕЙБОРИСТСЬКА ПАРТІЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (1968-1970) PDF
Тимофій Олександрович Волков

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

АМЕРИКАНО-ІЗРАЇЛЬСЬКЕ ВІЙСЬКОВО- ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО PDF
Володимир Вікторович Логвиненко
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБОРОННОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ PDF
Ольга Миколаївна Логвиненко
«М’ЯКА СИЛА» РОСІЇ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Юлія Олександрівна Седляр, Маргарита Юріївна Лимар
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА РПЦ ПРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ (2002-2011 РР.) PDF
Олександр Петрович Тригуб
УКРАЇНСЬКО-АРГЕНТИНСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА PDF
Віктор Олександрович Погромський
ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ (YES) PDF
Олександр Петрович Тригуб, Петро Микитович Тригуб

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЖОРЖ ДЮБІ: СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО І КУЛЬТУРА КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕНТАЛЬНОСТІ PDF
Оксана Валеріївна Господаренко
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЕФІОПІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ПРАЦЯХ О. К. БУЛАТОВИЧА PDF
Олексій Вікторович Вигор
ДІЛОВОДНІ МАТЕРІАЛИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ГРЕЦЬКОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ГРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я PDF
Світлана Сергіївна Арабаджи
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕНІКІНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (ГРУДЕНЬ 1918 р. – СІЧЕНЬ 1920 р.) У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Володимир Анатолійович Шапорда
ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ІІ ПОЛ. 50-80-x РОКІВ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Денис Олександрович Шпак
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВІСТА Ш. С. ЛЮДКОВСЬКОГО З РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У 50-80-X РР. XX СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Олексій Ігорович Авраменко
КУЛЬТУРНІ ТА ПРИРОДНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ В СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО PDF
Вікторія Олександрівна Пількевич

КРАЄЗНАВСТВО

ДО 70-РІЧЧЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ПІДПІЛЬНО-ПАРТИЗАНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР» (ВЕРЕСЕНЬ 1941 р. – БЕРЕЗЕНЬ 1944 р.) PDF
Аркадій Федорович Кисельов, Віктор Олексійович Зюзін, Анатолій Олексійович Руденко, Валерій Семенович Єрмілов

РЕЦЕНЗІЇ

ДЖЕРЕЛА ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ: ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ PDF
Олександр Петрович Тригуб