ДІЛОВОДНІ МАТЕРІАЛИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ГРЕЦЬКОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ГРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я

Світлана Сергіївна Арабаджи

Анотація


Розглядається діловодна документація Маріупольського грецького суду як джерела у дослідженні повсякденного життя грецького населення Північного Приазов’я, представлена їх систематизація, аналізуються інформаційні можливості та специфіка

Ключові слова


джерела; діловодна документація; Маріупольський грецький суд; повсякденне життя; греки Північного Приазов’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Гедьо А. Джерела з історії греків Північного Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / А. Гедьо. – К., 2001. – 245 с.

Подгайко М. К. Самоврядування грецьких громад в Україні (середина ХVII – 70-ті рр. ХІХ ст.) : автореф. дис. канд. іст. наук / М. К. Подгайко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 19 с.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (ЦДІАК України). – Ф. 1576. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1-а.

Мариуполь и его окрестности. – Мариуполь, 1892. – С. 109.

Там само. – С. 110.

Державний архів Одеської області (ДАОО) – Ф.1. – Оп. 97. – Спр. 316.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 196. – Спр. 1403. – Арк. 1.

Мариуполь и его окрестности. – С. 111.

Маріупольський краєзнавчий музей (МКМ). – Спр. 6239 – Д.

МКМ. – Спр. 6271 – Д. – Арк. 1-1зв. (352-352 зв.)

ЦДІАК. – Ф. 1576. – Оп. 1. – Спр. 5.

МКМ. – Спр. 3473-Д.

МКМ. – Спр. 3474-Д.

МКМ. – Спр. 3474-Д. – С. 8.

МКМ. – Спр. 3476-Д; Спр. 3477-Д; Спр. 3478-Д; Спр. 3523-Д; Спр. 3564-Д.

МКМ. – Спр. 3528-Д; Спр. 3484-Д; Спр. 3483-Д.

Слезин А.Л. Рождение Российской империи / А. Л. Слезин, К. В. Самохин, С. Н. Захарцев. – Тамбов, 2005. – С. 7.

МКМ. – Спр. 6253-Д; Спр. 6254-Д; Спр. 6255-Д; Спр. 6256-Д.

МКМ. – Спр. 3563-Д.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. – 192. – Спр. 104.

ЦДІАК. – Ф. 1576. – Оп. 1. – Спр. 27.

Там само. – Арк. 5.

МКМ. – Спр. 6221-Д.

Там само. – Арк. 25.

МКМ. – Спр. 6220-Д.

ЦДІАК. – Ф. 1576. – Оп. 1. – Спр. 20.

Там само. – Арк. 66 зв.

Там само. – Арк. 126 зв.

ЦДІАК. – Ф. 1576. – Оп. 1. – Спр. 11.

ЦДІАК. – Ф. 1576. – Оп. 1. – Спр. 23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.