ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ «СУЧАСНІСТЬ» ПОЧАТКУ ХХІ СТ.)

Вікторія Валеріївна Іщенко

Анотація


У статті на основі першоджерельних текстів публікацій журналу «Сучасність» періоду 2004-2009 років зроблено спробу проаналізувати перспективи України у світовому співтоваристві. Остання дефініція розкривається як одна з головних характеристик національної ідеї. Автор намагається порівняти точки зору істориків, письменників, критиків, які моделюють різні варіанти подальшого шляху країни. Аналіз проведено на основі таких ліній майбутнього України як європейська, російська та суто українська.

Ключові слова


українська національна ідея; Європа; Росія; незалежність; історичне підґрунтя; публіцистика

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпенко В. Національна ідея в українській періодиці. Курс лекцій / Віталій Карпенко. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1999. – 136 с.

Гришина С. Національна ідея в публіцистиці 90-х років [Електронний ресурс] / Сніжана Гришина // Режим доступу : http://journlib.univ. kiev.ua/ index.php?act = article& article=331.

Бібліографічний довідник журналу «Сучасність» 1961-2003 / Ред.-упоряд. М. Чубук. – Львів : Кальварія, 2003. – 480 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций [Електронний ресурс] / Семюель Хантінгтон // Режим доступу : http://www.politstudies.ru.

Кисельов М. Україна на геополітичному роздоріжжі / Микола Кисельов // Сучасність. – 2006. – № 4. – С. 87–103.

Вовканич С. Політична культура: націоцентризм чи регіоналізм? / Степан Вовканич // Сучасність. - 2004. – № 6. – С. 105–115.

Пахльовська О. Україна і Європа в 2001-му: десятиліття втрачених можливостей / Оксана Пахльовська // Сучасність. – 2001. – № 7–8. – С. 79.

Стражний О. Украинский менталитет. Иллюзии, мифі, реальность / Олександр Стражний. – К. : Подолина, 2008. – 384 с.

Стріха М. Україна між «наприкінці» і «напередодні» / Максим Стріха // Сучасність. – 2004. – № 9. – С. 132.

Рябчук М. Міф про міф, або Чому українці не є українцями / Микола Рябчук // Сучасність. – 2003. – № 5. – С. 40.

Пахльовська О. Finis Europae: конфліктний спадок гуманістичного «Заходу» та візантійського «Сходу» в сучасній Україні / Оксана Пахльовська // Сучасність. - 2007. – № 10. – С. 75–88.

Там само. – № 11. – С. 51–72.

Див. 10.

Андрос Є. Ми – є: проблема консолідації українського суспільства / Євген Андрос // Сучасність. – 2006. – № 11–12. – С. 67–83.

Див. 9.

Коцюбинська М. Ми на Майдані і майдан у наших душах / Михайлина Коцюбинська // Сучасність. – 2005. – № 2. – С. 5–8.

Див. 12. – С. 60.

Грабовська І. Сучасні українці у дзеркалі чужих та власних стереотипів / Ірина Грабовська // Сучасність. – 2004. – № 9. – С. 142.

Рябчук М. Кінець української «багатовекторності? / Микола Рябчук // Сучасність. – 2002. – № 12. - С. 58–83.

Матвієнко А. Росія та українська націонал-демократія: виклики наразі без відповідей / Анатолій Матвієнко // Сучасність. – 2002. – № 10. – С. 90.

Див. 15. – С. 78.

Вовканич С. Антиукраїнська семіотика / Степан Вовканич // Сучасність. – 2001. – № 9. – С. 74.

Кисельов М. Україна на геополітичному роздоріжжі / Микола Кисельов // Сучасність. – 2006. – № 4. – С. 87–103.

Див. 10, 20