ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБОРОННОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ

Ольга Миколаївна Логвиненко

Анотація


У статті розкрито основні передумови виникнення ідеї спільної безпекової та оборонної політики (СЄПБО) ЄС. Проаналізовано механізми і тенденції формування СЄПБО по ключовим історичним етапам. Досліджено стан сучасного розвитку цієї політики ЄС, виокремлено внутрішні тенденції провідних країн ЄС (Франції, Великобританії, Німеччини) стосовно подальшої реалізації ЄПБО та їх можливого лідерства в ній. Зроблено висновки щодо дієвості та ефективності існуючої СЄПБО

Ключові слова


Європейський Союз (ЄС); Європейська безпекова та оборонна політика (ЄБОП); Спільна європейська політика у сфері безпеки і оборони (СЄПБО); НАТО; ОБСЄ; США; «мяка загроза»

Повний текст:

PDF

Посилання


Nordam J. The Mediterranean dialogue: Dispelling misconceptions and building confidence / J. Nordam. – Режим доступу : http://www.nato.int/docu/review/1997/9704-6.htm.

Vertrag uber die Europaische Union Amtsblatt Nr. – Juli 1992. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0104000047.

Vertrag von Amsterdam Amtsblatt Nr. – November 1997. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html.

Договор о Европейском Союзе от 7 февраля 1992 года с изменениями, внесенными Амстердамским договором от 2 октября 1997 года и Ниццким договором от 26 февраля 2001 года. – Режим доступу : http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evr_soiuz_nice.htm.

Предварительный проект Конституционного договора (Конституции) Европейского Союза. – Режим доступу : http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/project_const_es.htm.

Копійка В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : [навч. посіб.] / В. Копійка, Т. Шинкаренко, Л. Губерський. – К. : Знання, 2009. – 751 с.

Кордон М. Європейська та євроатлантична інтеграція України : [навчальний посібник] / М. Кордон. – К. : Центр учбової літератури. – 2008. – 172 с.

Басараб М. На противагу російському впливу: роль ЄС і США у формуванні майбутньої системи євроатлантичної безпеки та місце України у цьому процесі / М. Басараб // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 70–75.

Howorth J. The European Draft Constitutional Treaty and the Future of the European Defence Initiative: the Problem of Flexibility / J. Howorth // European Foreign Affairs Review. – 2004. – Nr. 9. – P. 483–508.

Military Capability Commitment Conference. – Brussels. – 22 November 2004. – Режим доступу: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/gac.htm.

Горбулін В. Європейська безпека і можливий шлях послабити виклики і загрози / В. Горбулін // Дзеркало тижня. – 2009. – 7 листопада. – С. 4.

Дзьобань О. Фундамент Європейської безпеки – воєнний / О. Дзьобань // Політика і час. – 2003. – № 9. – С. 30–39.

Єлісєєв К. Стан виконання плану дій Україна-ЄС: здобутки і проблеми / К. Єлісєєв // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 6. – С. 22–29.

Кондратюк С. Перспективи різних вимірів відносин Україна-НАТО в контексті Європейської безпеки / C. Кондратюк // Економічний часопис. – 2004. – № 11–12. – С. 25–26.

Кононенко М. Альтернативні шляхи забезпечення стратегічної безпеки ЄС / М. Кононенко // Віче. – 2010. – № 10. – С. 7–10.

Корнієвський О. Європейський вектор безпеки: роль України / О. Корнієвський // День. – 2005. – 15 березня. – С. 3.

Матеріали міжнародної конференції «Реформування сектору безпеки України: отриманий досвід» // Євроатлантикінформ. – 2006. – № 3–4. – С. 4–160.

Нижник Н. Євроатлантична інтеграція України в контексті ключових факторів трансформації Європейського простору безпеки / Н. Нижник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 3. – С. 13–21.

Нижник Н. Євроінтеграція України в умовах ймовірного розвитку системи колективної безпеки / Н. Нижник // Україна-НАТО. – 2004. – № 4. – С. 19–28.

Палій О. Європейська система безпека не буває без НАТО / О. Палій // Політика і час. – 2007. – № 2. – С. 37–39.

Пирожков С. Шляхи реалізації державної політики у сфері національної безпеки України в контексті Європейської та Євроатлантичної інтеграції / С. Пирожков // Євроатлантикінформ. – 2006. – № 4. – С. 9–11.

Полтораков О. В очікуванні європейської безпеки / О. Полтораков // Зовнішні справи. – 2011. – № 4. – С. 42–45.

Радецький В. Європейська та євроатлантична інтеграція України як важливий фактор національної безпеки держави / В. Радецький // Євроатлантикінформ. – 2006. – № 5. – С. 42–44.

Савін С. Роль США у формуванні нової архітектури європейської безпеки / С. Савін // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 4. – С. 149–153.

Толстов С. Європейська безпека в умовах багатополярного світу / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2010. – № 3–4. – С. 50–54.

Хилько О. Європейська безпека під знаком Росії / О. Хилько // Зовнішні справи. – 2010. – № 11-12. – С. 15–19.