ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1920-ТІ РОКИ

Анатолій Георгійович Морозов, Ольга Юхимівна Крічкер

Анотація


Аналізуються основні особливості соціальної стратифікації містечкових євреїв в період НЕПу. Розкриваються причини змін у соціальній структурі єврейського населення містечок Правобережної України

Ключові слова


єврейське містечко; соціальна група; «позбавленці»

Повний текст:

PDF

Посилання


Слободенюк П. Я. Єврейські общини Правобережної України. Наукове історико-етнологічне видання / П. Я. Слободенюк. – Вінниця : Тезис, 2000. – 409 с.

Місінкевич Л. Л. Єврейська і польська національні меншини Поділля (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Л. Л. Місінкевич / НАН України; Хмельницький ін-т регіонального управління та права. – К., 2001. – 254 с.

Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ ст.) / Б. В. Чирко. – К. : Асоціація «Україна», 1995. – 215 с.

Матеріали до питання про вивчення містечкової проблеми Проскурівщини 10 червня 1928 р. (червень 1928 р.) // Центральний державний архів громадських об’єднань України), ф. 1, оп. 20, спр. 2785, арк. 1-44.

Доповідь Проскурівського Окрвідділення ГПУ про політико-економічний стан Волочиського району на 10 лютого 1925 р. (25 лютого – 5 липня 1925 р.) // Державний архів Волинської області (Далі – ДАВО), ф.Р-925, оп. 8, спр. 55, арк. 62,67.

З щотижневого огляду політичного і економічного стану Подолії (25

лютого – 5 липня 1925 р.) // ДАВО, ф.Р-925, оп. 8, спр. 55, арк. 107, 110, 136.

Політично-економічний огляд по Копайгородському району (25 лютого – 5 липня 1925 р.) // ДАВО, ф.Р-925, оп. 8, спр. 55, арк. 146, 147, 153, 154.

Відомості про національний склад населення районів, про

утворення сільрад нацменшин і списки населених пунктів, де проживає населення нацменшин (9 березня 1925 – 5 жовтня 1926 рр.) // Державний архів Хмельницької області (Далі – ДАХмО), ф.Р-653, оп. 2, спр. 29, арк. 9, 60.

Відомості про національний склад населення по селах округу, про кількість членів сільрад по національностях, про кількість жінок, працюючих сільрад, про кустарів (26 грудня 1924 – 18 жовтня 1925 рр.) // ДАХмО, ф.Р-3508, оп.1, спр.2, арк. 4, 5, 7, 12, 23, 27.

Андрійчук М. Єврейське містечко Волині: історична пам’ять та сучасність / М. Андрійчук // «Штетл» як феномен єврейської історії. Збірник наукових праць: Матеріали конф. 30 серпня – 3 вересня 1998 р. – К. : Ін-т юдаїки, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 1999. – С. 16–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.