НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ІНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ: ПАРАЛЕЛІ КОРЕНІЗАЦІЇ

Марина Едуардівна Козирева

Анотація


Аналізуються спільні та відмінні риси проведення політики коренізації серед німецьких поселенців Півдня України та інонаціонального оточення. Автор прихо-дить до висновку, що деяке співставлення здійснення коренізації відбиває різноспрямованість пропонованих більшовицькою владою базових підстав проведеної національної політики і основоположних інтересів як німецьких поселенців Півдня України, так і інонаціонального оточення в регіоні

Ключові слова


національне районування; коренізація; землеустрій

Повний текст:

PDF

Посилання


Якубова Л. Д. Тенденції етнокультурного життя УСРР у контексті коренізації (1924-1935 рр.) / Л. Д. Якубова // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 74–88.

Осташева Н. В. На переломе эпох... Меннонитское сообщество Украины в 1914-1931 гг. / Н. В. Осташева. – Москва : Готика, 1998. – 256 с.

Орлянський В. С. Євреї України в 20-30 роки ХХ сторіччя: соціально-політичний аспект / В. С. Орлянський. – Запоріжжя : ЗГТУ, 2000. – 240 с.

Орлянский В. Евреи Украины в контексте исторической регионалистики: к постановке вопроса / В. Орлянский // Восьмые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье : «ДИВО», 2004. – С. 43–52.

Орлянський В. 1923 рік. Прийняття політики коренізації і «єврейське питання» / В. Орлянський // Избранные труды Запорожских еврейских чтений. – Запорожье : «ДИВО», 2005. – С. 154–157.

Чумак В. Сільські єврейські колонії Одещини в 1923-1929 рр. / В. Чумак, І. Іванова // Восьмые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье: Диво, 2005. – С.154-157.

Безносова О. Меннониты / О. Безносова, А. Безносов // Материалы к энциклопедии «Немцы России». – Вып. 7. Немцы Украины. Пилотный сборник. – Москва, 2002. – С. 134–145.

Кузьменко М. М. Система освіти в УСРР у 1920-х рр.: Історико-теоретичний аспект / М. М. Кузьменко // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 66–80.

Рабинович П. Проблемы национальной идентификации евреев / П. Рабинович // Избранные труды Запорожских еврейских чтений. – Запорожье : «ДИВО», 2005. – С. 28–38.

Якубова Л. Теоретичні аспекти дослідження історії етнічних меншин УСРР / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 15. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 132–154.

Якубова Л. Центральна комісія національних меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК та її місцеві органи. 1924-1934 рр. / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 14. – К. : Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 329–365.

Якубова Л. Мовна проблема та її місце серед етнокультурних проблем етнічних меншин УСРР (друга половина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 16 (2). – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – С. 185–202.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.