ТРАДИЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ЄВРЕЙСЬКИХ ОБЩИНАХ МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Ольга Юхимівна Крічкер

Анотація


Досліджуються традиційні початкові навчальні заклади для єврейського населення містечок, їх типи, характер знань, що вони давали. Аналізується роль єврейських навчальних закладів містечок у збереженні національних традицій

Ключові слова


Правобережні містечка; меламед; хедер; талмуд-тора; приватне училище

Повний текст:

PDF

Посилання


Поліщук Ю. Система освіти єврейської молоді у Волинській губернії (ХІХ – початок ХХ століття) / Ю. Поліщук // Євреї в Україні: історія, культура, традиції. Збірник / Ред. С. І. Носова. – К., С. 67–78.

Рудницька Н. В. Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. : автореф. дис. канд. іст. наук… 07.00.01 / Н. В. Рудницька ; Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.

Комарницький О. Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917-1920 рр. : [монографія] / О. Б. Комарницький / Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 312 с.

Винокурова Ф. Євреї Поділля в революційних подіях 1905 року: факти і документи / Ф. Винокурова // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до першої світової війни): Збірник наукових праць. – К. : б.в., 2003. – С. 7–9.

Рудницька Н. В. Роль друкарства та бібліотек в становленні і розвитку освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. В. Рудницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Вип. 10. Серія: Історія. Збірник наукових праць / За заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця : Видавничий відділ Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 54–48.

100 еврейских местечек Укаины: исторический путеводитель. Подолия / Сост. В. Лукин, Б. Хаймович. – Иерусалим; СПб. : Эзро, 1997. – Вып. 1. – 256 с.

Погребінська І. Смуга осілості / І. Погребинська // Євреї в Україні: історія, культура, традиції. Збірник статей / Ред. кол.: І. Ф. Курас (голова), О. В. Заремба, О. Б. Беренштейн та ін., НАН України, Ін-т нац. відносин і політології. – К. : Американський Єврейський Об’єднаний Розподільчий Комітет «Джойнт», 1997. – С. 60–67.

Лист Гайсинському міському голові (2 липня – 29 грудня 1910 р.) // Державний архів Волинської області (Далі – ДАВО), ф.Д-286, оп. 1, спр. 83, арк. 182, 185, 186.

Колесникова К. Єврейські сторінки в історії Корсунщини (до 1917 р.) / К. Колесникова // «Штетл» як феномен єврейської історії. Збірник наукових праць: Матеріали конф. 30 серпня – 3 вересня 1998 р. – К. : Ін-т юдаїки, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 1999. – С. 52–62.

Справка про відкриття в м. Жванця приватного чоловічого єврейського початкового училища (29 березня – 7 травня 1905 р.) // Державний архів Хмельницької області (Далі – ДАХмО), ф. 831, оп. 1, спр. 21, арк. 1, 3, 5, 12, 17.

Про Браїлівське єврейське училище (20 липня 1912 – 20 липня 1916 рр.) // ДАВО, ф.Р-230, оп. 1, спр. 1421, арк. 21.

Довідка про відкриття в м. Камянець приватного чоловічого єврейського училища (3 травня – 15 червня 1905 р.) // ДАХмО, ф. 831, оп. 1, спр. 22, арк. 1,4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.