ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЕФІОПІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ПРАЦЯХ О. К. БУЛАТОВИЧА

Олексій Вікторович Вигор

Анотація


У статті автор зазначає, що в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Ефіопія управлялася методами, які були давно забуті в Європі. На чолі держави стояв негус, а його наближені, які виявили свої військові здібності, стояли на чолі завойо-ваних ними областей. Для російського мандрівника Олександра Ксаверійовича Булатовича було вкрай важливо налагодити дружні відносини з військово-політичною елітою Ефіопії, щоб мати змогу безперешкодно досліджувати невідомі до того землі

Ключові слова


Ефіопія; Росія; мандрівник; Менелік ІІ; дослідження; Булатович; негус

Повний текст:

PDF

Посилання


Кацнельсон И. С. По неизведанным землям Эфиопии / И. С. Кацнельсон, Г. И. Терехова. – М. : Наука, 1975.

Булатович А. К. С войсками Менелика ІІ / А. К. Булатович / [Под. ред. И. С. Кацнельсона]. – М. : Наука, 1971.

Давидсон А. Б. Булатович А. К. Третье путешествие по Ефиопии / А. К. Булатович / [Гл. ред. А. Б. Давидсон]. – М. : Наука, 1987.

Бакстон Д. Абиссинцы. Потомки царя Соломона / Девид Бакстон / [перевод с анг. Н. А. Зотиной]. – М. : Центро-полиграф, 2002. – С. 10–17.

Цыпкин Г. В. Ягья В. С. История Эфиопии в новое и новейшее время / Г. В. Цыпкин. – М. : Наука, 1980. – С. 86–110.

Лебедев В. Цветок Мэскеля: слово об Эфиопии / В. Лебедев, Н. Непомнящий. – М. : Мол. гвардия, 1990. – С. 19–27.

Вигор О. В. Олександр Ксаверійович Булатович: життя як подвиг / О. В. Вигор. – Миколаїв : Іліон, 2011. – С. 22–26.

Булатович А. К. Вказ. праця. – С. 13

Госпиталь Российского Красного Креста в Эфиопии. Улица русских врачей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.redcross.ru/?pid=50.

Кацнельсон И. С., Терехова Г. И. Вказ. праця. – С. 37–38.

Вигор О. В. Вказ. праця. – С. 26–27.

Булатович А. К. Вказ. праця. – С. 38.

Там само. – С. 124–125.

Там само. – С. 121–123.

Там само. – С. 339–340.

Кацнельсон И. С., Терехова Г. И. Вказ. праця. – С. 153–154.

Там само. – С. 165–167.

Трофимов В. А. Политика Англии и Италии в Северо-Восточной Африкево второй половине ХІХ века (Эфиопия и Сомали) / В. А. Трофимов. – М. : Изд. вост. лит., 1962. – С. 132–140.

Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии / А. Бартницкий, И. Мантель-Нечко. – М. : Прогресс, 1976. – С. 406.

Булатович А. К. Вказ. праця. – С. 123–124.

Бартницкий А., Мантель-Нечко И. Вказ. праця. – С. 407.

Там само. – С. 407-408.

Булатович А. К. Вказ. праця. – С. 35.

Вигор О. В. Вказ. праця. – С. 42-43.

Бартницкий А., Мантель-Нечко И. Вказ. праця. – С. 401.

Булатович А. К. Вказ. праця. – С. 234–235.

Там само. – С. 260.

Там само. – С. 266.

Там само. – С. 323–326.

Там само. – С. 338–339.

Там само. – С. 39–52.

Кацнельсон И. С., Терехова Г. И. Вказ. праця. – С. 178.