МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ В 1917-1920 РР.

В’ячеслав Жанович Попов

Анотація


У статті аналізується стан охорони здоров’я в індустріальних районах України в 1917-1920 рр. На основі архівних документів, більша частина яких вперше вводиться до наукового обігу, показано роль суспільних організацій і окремих осіб у реалізації медичного обслуговування в умовах громадянської війни. Охаракте-ризовано ставлення влади до приватної медичної практики, вивчається характер санітарних заходів щодо запобігання епідемій

Ключові слова


охорона здоров’я; приватна медична практика; санітарні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Очерки развития социально-классовой структуры УССР, 1917-1937. / С. В. Кульчицкий, И. К. Рыбалка, Ф. Г. Турченко / АН УССР; институт истории; отв. ред. С. В. Кульчицкий. – К. : Наукова думка, 1987. – 237 с.

Історія інтелігенції Української РСР 1917-1990 рр. / АН УРСР; інститут історії; Державна історична бібліотека УРСР / Укл. Л. Ю. Ступак. – К. : Б.в., 1991. – 535 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: історичний нарис / В. Ф. Солдатенко. – К. : Либідь, 1999. – 976 с.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. 304, оп. 1, спр. 883, арк. 38.

Там само, арк. 48.

Там само, арк. 9, 21, 28.

Вісник Єнакієвого. – 14(1) квітня 1918 р.

Там само. - 17(4) квітня 1918 р.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 883, арк. 71.

Там само.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО), ф. Р-4367, оп. 1, спр. 9, арк. 6.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 2265, арк. 150.

ДАДО, ф. Р-4367, оп. 1, спр. 11, арк. 27, 27зв.

Донецький обласний державний архів (далі – ДОДА), ф. Р-2568, оп. 1, спр. 3, арк. 3.

Там само, спр. 2, арк. 32.

Там само, арк. 14.

Там само, спр. 5, арк. 33.

Донецька комуна. – 6 травня 1919 р.

Там само.

ДОДА, ф. Р- 1527, оп. 2, спр. 15, арк. 341, 343.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 2265, арк. 14.

Червоний вал. – 14 березня 1919 р.

Донецька комуна. - 4 травня 1919 р.

ДАДО, ф. Р-4367, оп. 1, спр. 57, арк. 109.

ДАХО, ф. 306, оп. 1, спр. 105, арк. 13.

ДАДО, ф. Р-4367, оп. 1, спр. 39, арк. 20.

Там само, арк. 26зв.

Там само, спр. 27, арк. 62, 62зв.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 2265, арк. 46.

ДОДА, ф. Р- 1527, оп. 2, спр. 15, арк. 343.

Там само.

Там само, арк. 340.

Там само, арк. 107.

Там само, арк. 187.

Державний архів Луганської області (далі – ДАЛО), ф. Р-1173, оп.

, спр. 10, арк. 52, 54.

ДОДА, ф. Р- 1527, оп. 2, спр. 15, арк. 208, 208зв.

Там само, арк. 90.

Там само, арк. 178зв.

Там само, арк. 276.

Там само, арк. 235зв.

ДАХО, ф. Р-202, оп. 1, спр. 13, арк. 21.

Там само, арк. 43.

ДАЛО, ф. Р-463, оп. 1, спр. 34, арк. 279.

ДОДА, ф. Р- 1527, оп. 2, спр. 15, арк. 248.

Там само, арк. 183, 183зв.

Там само, арк. 335.

Там само, арк. 29, 29зв., 30.

ДАХО, ф. Р-202, оп. 1, спр. 13, арк. 211.

Вісті (ВУЦВК). – 2 червня 1920 р.

Всеросійська кочегарка (Бахмут). – 8 серпня 1920 р.

ДОДА, ф. Р – 1527, оп. 2, спр. 15, арк. 248.

Шлях Рад (Єнакієве). – 10 листопада 1920 р.

ДАЛО, ф. Р-463, оп. 1, спр. 2, арк. 19-21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.