ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ПРАВЛІННЯ ЄЛИЗАВЕТИ ПЕТРІВНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «АРХІВУ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА»)

Павло Андрійович Мацюта

Анотація


У статті на основі аналізу «Дневной записки Государственной Коллегии иностранных дел, 1742 года, Генварь, Февраль и Март месяцы» («Архів князя Воронцова») дається характеристика дипломатичного корпусу Російської імперії на початку 1742 року. Автор приходить до висновку, що дипломатія того часу в цілому зберігала здобутки петровської епохи із незначними змінами. Незважаючи на час палацових переворотів, російська держава на міжнародній арені зуміла утримати значення великого гравця в регіоні

Ключові слова


ХVІІІ століття; «Архів князя Воронцова»; дипломатія; Єлизавета Петрівна; палацові перевороти; Російська імперія

Повний текст:

PDF

Посилання


История внешней политики России. ХVІІІ век (от Северной войны до войн России против Наполеона). – М. : Междунар. отношения, 1998. – 304 с.

Волосюк О. В. Испания и российская дипломатия в ХVІІІ веке : [монография] / О. В. Волосюк. – М. : Изд-во РУДН, 1997. – 199 с.

Черкасов П. П. Двуглавый орел и Королевские лилии: Становление русско-французских отношений в ХVІІІ веке, 1700-1775 / П. П. Черкасов. – М. : Наука, 1995. – 439 с.

Архив князя Воронцова. Книга первая: Бумаги графа Михайла Ларионовича Воронцова. – М. : Типография А. И. Мамонтова и К˚, 1870. – 670 с.

Шатохина-Мордвинцева Г. А. Внешняя политика Нидерландов. 1713-1763 гг.: становление голландского нейтралитета / Г. А. Шато-хина-Мордвинцева. – М., ИВИ РАН, 1998. – 176 с.

Архив князя Воронцова. Книга вторая: Бумаги графа Михайла Ларионовича Воронцова. – М. : Типография А. И. Мамонтова и К˚, 1871. – 642 с.

Жандармы России / Сост. В. С. Измозик. – СПб. : Издательский Дом «Нева»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – 640 с.

История дипломатии. Т. 1. / Под ред. В. П. Потемкина. – М. : ОГИЗ, 1941. – 567 с.

Самойленко В. В. Дипломатическая служба : [учеб. пособие] / В. В. Самойленко. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 320 с.